Meselebron över Ångermanälven

Inlandsbanan korsar Ångermanälven vid Meselefors omkring 25 kilometer söder om Vilhelmina. Den 152 meter långa stålbron har sju spann, ett huvudspann med fackverk av parallelltrapetstyp över älvens huvud­ström­fåra samt sex kortare plåt­balks­spann vid sidan om detta, ett på västra sidan och fem på den östra. Mellan 1943 och 1972 var bron även upp­låten för vägtrafik.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Måndag 21 juli 2014

Järnvägsbron över Ångermanälven vid Meselefors sedd från den lilla ö som väg E 45 passerar över strax nedströms järnvägen.  9 år
ID-nummer:  18856
Direktlänk: /bild/00018856/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av plåtspannen i brons östra del.  9 år
ID-nummer:  18857
Direktlänk: /bild/00018857/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons huvudspann sett från samma plats.  9 år
ID-nummer:  18858
Direktlänk: /bild/00018858/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 28 augusti 2012

Omedelbart väster om bron finns hållplatsen Meselefors camping vid plankorsningen vid infarten till campingplatsen omedelbart norr om järnvägen. Landsvägen gick fram mot bron till höger i bild.  9 år
ID-nummer:  18847
Direktlänk: /bild/00018847/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen mot campingen svänger av den gamla landsvägssträckningen mot bron rakt fram i bild och korsar i stället järnvägen vid hållplatsen.  9 år
ID-nummer:  18848
Direktlänk: /bild/00018848/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från landsvägsbron i söder.  9 år
ID-nummer:  18849
Direktlänk: /bild/00018849/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot huvudspannet med campingplatsen i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  18850
Direktlänk: /bild/00018850/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla landsvägen fram mot bron på östra sidan, järnvägen följer parallellt bakom träden till höger.  9 år
ID-nummer:  18851
Direktlänk: /bild/00018851/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen svängde ut i järnvägens sträckning här intill det östra landfästet.  9 år
ID-nummer:  18852
Direktlänk: /bild/00018852/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra stranden.  9 år
ID-nummer:  18853
Direktlänk: /bild/00018853/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nitade plåtspannen vid östra stranden.  9 år
ID-nummer:  18854
Direktlänk: /bild/00018854/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora fackverksspannet ligger som det näst västligaste av de sju spannen.  9 år
ID-nummer:  18855
Direktlänk: /bild/00018855/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 januari 2012

Inlandsbanans bro över Ångermanälven vid Meselefors sedd från landsvägsbron i söder.  12 år
ID-nummer:  11631
Direktlänk: /bild/00011631/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 12 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brons huvudspann.  12 år
ID-nummer:  11632
Direktlänk: /bild/00011632/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 12 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)