Dorotea (Dta)

Dorotea är Inlandsbanans sydligaste station i landskapet Lappland. Samhället har växt fram ur byn Bergvattnet i Åsele lappmark där en kyrka uppfördes under slutet av 1700-talet. Samtidigt fick den nya kyrkbyn liksom ytterligare två lappländska socknar nya namn efter dåvarande drottningen Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden. Ur socknen bildades senare Dorotea lands­kommun som också motsvarar dagens kommun med Dorotea som centralort, den var dock sammanslagen med Åsele kommun under sex år på 1970-talet. Tätorten Dorotea har idag drygt 1500 invånare.

Bangården i Dorotea ligger i en lång svag kurva i väst-östlig riktning. Samhället ligger norr om bangården medan det söder om bangården finns ett sågverk vid Bergvattenåns strand. Bangården har fyra genomgående spår varav det sydligaste är normahuvudspår, på norra sidan av detta finns också en mellanplattform. Det gula stationshuset ligger på bangårdens norra sida. Längs hela södra sidan av bangården närmast sågverket finns dessutom ett långt stickspår med växel i östra änden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Måndag 21 december 2009

Stationshuset i Dorotea sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  11269
Direktlänk: /bild/00011269/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  12 år
ID-nummer:  11270
Direktlänk: /bild/00011270/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det lilla uthuset omedelbart öster om stationshuset. 1  12 år
ID-nummer:  11271
Direktlänk: /bild/00011271/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
#1 Rasmus Axelsson, 28 december 2023, 19:46
Denna byggnad uppfördes som dass/avträde
Stationshuset sett från nordväst, uthuset ovan skymtar till vänster.  12 år
ID-nummer:  11272
Direktlänk: /bild/00011272/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11273
Direktlänk: /bild/00011273/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot bangården.  12 år
ID-nummer:  11274
Direktlänk: /bild/00011274/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets sydfasad mot spåren.  12 år
ID-nummer:  11275
Direktlänk: /bild/00011275/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11276
Direktlänk: /bild/00011276/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11277
Direktlänk: /bild/00011277/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverket vid stationshusets sydvägg.  12 år
ID-nummer:  11278
Direktlänk: /bild/00011278/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårplanen på ställverksapparaten.  12 år
ID-nummer:  11279
Direktlänk: /bild/00011279/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ställverksapparaten.  12 år
ID-nummer:  11280
Direktlänk: /bild/00011280/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ställverksapparaten.  12 år
ID-nummer:  11281
Direktlänk: /bild/00011281/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av ställverksapparaten.  12 år
ID-nummer:  11282
Direktlänk: /bild/00011282/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 1 juli 2007

Stationshuset sett från nordväst, bangården skymtar i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11283
Direktlänk: /bild/00011283/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11284
Direktlänk: /bild/00011284/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11285
Direktlänk: /bild/00011285/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången framför stationshuset sträcker sig över tre spår, i bakgrunden syns sågverket på bangårdens södra sida.  12 år
ID-nummer:  11286
Direktlänk: /bild/00011286/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11287
Direktlänk: /bild/00011287/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11288
Direktlänk: /bild/00011288/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 25 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)