Vilhelmina (Vma)

Järnvägsstationen i Vilhelmina ligger nära Volgsjöns strand strax norr om Vojmåns utlopp i sjön. Stationsbebyggelsen på östra sidan av den i sydsydost-nordnordvästlig riktning belägna bangården består förutom stationshuset även av ett bostadshus norr om detta samt en magasinsbyggnad längre söderut. Ännu en magasinsbyggnad fanns nära det ånglok som står uppställt på bangården, men det har fått ge plats åt en ny bussterminal.

Framför stationshuset finns en plattform mellan bangårdens två västligaste spår, det västligaste längst bort från stationshuset är normalhuvudspår. Vid plattformens norra ände finns en plattformsövergång över de tre spår som bangården här består av, längre söderut finns ytterligare något sidospår på östra sidan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Måndag 26 juli 2021

Stationshuset i Vilhelmina sett från plattformen på eftermiddagen.  2 år
ID-nummer:  34939
Direktlänk: /bild/00034939/
Fotodatum: den 26 juli 2021
Publicerad: den 28 december 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 18 december 2010

Bebyggelsen på bangårdens östra sida sedd från söder med stationshuset närmast.  12 år
ID-nummer:  11446
Direktlänk: /bild/00011446/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plats strax söder om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11447
Direktlänk: /bild/00011447/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11448
Direktlänk: /bild/00011448/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  12 år
ID-nummer:  11449
Direktlänk: /bild/00011449/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  12 år
ID-nummer:  11450
Direktlänk: /bild/00011450/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  12 år
ID-nummer:  11451
Direktlänk: /bild/00011451/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformsövergången.  12 år
ID-nummer:  11452
Direktlänk: /bild/00011452/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens norra ände.  12 år
ID-nummer:  11453
Direktlänk: /bild/00011453/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket i vinterskrud.  12 år
ID-nummer:  11454
Direktlänk: /bild/00011454/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 1 juli 2007

Stationshuset i Vilhelmina sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11440
Direktlänk: /bild/00011440/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten på stationshusets vägg.  12 år
ID-nummer:  11441
Direktlänk: /bild/00011441/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformsövergången vid plattformens norra ände.  12 år
ID-nummer:  11442
Direktlänk: /bild/00011442/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här syns plattformen med godsmagasinen och ångloket i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11443
Direktlänk: /bild/00011443/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformsövergången.  12 år
ID-nummer:  11444
Direktlänk: /bild/00011444/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det uppställda ångloket sett från plattformen.  12 år
ID-nummer:  11445
Direktlänk: /bild/00011445/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från sydost nära ångloket.  12 år
ID-nummer:  11439
Direktlänk: /bild/00011439/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ångloket sett från planen på bangårdens östra sida.  12 år
ID-nummer:  11438
Direktlänk: /bild/00011438/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 19 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (11)