Orsa (Ors)

Orsa är grenstation mellan Inlandsbananan och den idag delvis stängda Dala-Hälsinglands järnväg mot Bollnäs. Bangården i Orsa ligger i nordsydlig centralt i tätorten. Stationshuset och järnvägshotellet ligger på bangårdens västra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Onsdag 23 augusti 2023

Stationshuset i Orsa sett från det södergående tåget direkt efter avslutat resandeutbyte.  3 mån
ID-nummer:  36074
Direktlänk: /bild/00036074/
Fotodatum: den 23 augusti 2023
Publicerad: den 23 januari 2024
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 augusti 2007

Orsa stationshus sett från norr från plattformen under ett kort uppehåll med rälsbussen norrut.  12 år
ID-nummer:  11154
Direktlänk: /bild/00011154/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 13 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra änden av samma plattform står järnvägshotellet.  12 år
ID-nummer:  11155
Direktlänk: /bild/00011155/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 13 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  12 år
ID-nummer:  11156
Direktlänk: /bild/00011156/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 13 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  12 år
ID-nummer:  11157
Direktlänk: /bild/00011157/
Fotodatum: den 23 augusti 2007
Publicerad: den 13 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!