Orsa–Sveg

Järnvägen mellan Orsa och Sveg öppnade för allmän trafik 1909 som den privata Orsa–Härjeådalens järnväg. Banan förstatligades 1919 och blev en del av Inlandsbanan. Stationer utöver ändstationerna var Tallhed, Emådalen, Älvho, Lillhamra, Tandsjöborg och Fågelsjö. Idag finns Älvho och Fågelsjö kvar som driftplater, men den förstnämnda är ständigt obevakad och den senare ej bevakningsbar.

Geografisk översikt