Veckefjärden

Veckefjärden är den nedersta av tre sjöar i Moälvens nedersta lopp närmast utloppet i Bottenhavet vid Domsjö. Botnia­banan korsar fjärdens södra del i ostlig riktning omedel­bart innan den försvin­ner in i Varvs­bergs­tunneln som i sin tur för banan ända fram till Örnsköldsvik C. Bron är 508 meter lång och konstruerad som en samverkans­bro med en bärande stålbalk på vilken en betong­över­bygg­nad vilar, balken vilar på samman­lagt åtta brostöd av betong varav alla utom det ostlig­aste står ute i fjärdens vatten.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Söndag 29 juli 2012

Västra landfästet för bron över Veckefjärden sett från sydväst. 2  10 år
ID-nummer:  13484
Direktlänk: /bild/00013484/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
#2 David Larsson, Jvgfoto.se, 6 september 2012, 19:00
Svar till Olle (#1)
Troligen är det bullerskydd mot bebyggelsen i stadsdelarna Svedjeholmen och Hörnett strax söder om bron.
#1 Olle, 6 september 2012, 12:32
Varför denna typ av räcke på ena sidan? Mot buller? Blir det inte problem med snö?
Och det ser inte så vackert ut (fast du har lyckats få till bilder av just räcket som är jättefina!)
Bron sedd från västra landfästet, på andra sidan skymtar mynningen på tunneln genom Varvsberget in mot Örnsköldsvik C.  10 år
ID-nummer:  13485
Direktlänk: /bild/00013485/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra stranden.  10 år
ID-nummer:  13486
Direktlänk: /bild/00013486/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot östra stranden från den västra.  10 år
ID-nummer:  13487
Direktlänk: /bild/00013487/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons norra sida sedd från västra stranden.  10 år
ID-nummer:  13488
Direktlänk: /bild/00013488/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra landfästet sett från norr.  10 år
ID-nummer:  13489
Direktlänk: /bild/00013489/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norra sidan av västra landfästet.  10 år
ID-nummer:  13490
Direktlänk: /bild/00013490/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt österut från västra landfästet.  10 år
ID-nummer:  13491
Direktlänk: /bild/00013491/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Veckefjärden sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  13492
Direktlänk: /bild/00013492/
Fotodatum: den 29 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juli 2012

Norrgående nattåg 92 passerar över Veckefjärden vid femtiden på morgonen.  10 år
ID-nummer:  13401
Direktlänk: /bild/00013401/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Veckefjärden sedd från öster från berget ovanför Varvsbergstunnelns västra mynning.  10 år
ID-nummer:  13473
Direktlänk: /bild/00013473/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Veckefjärden sedd från östra landfästets södra sida.  10 år
ID-nummer:  13474
Direktlänk: /bild/00013474/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Veckefjärdens sydligaste del från östra landfästet.  10 år
ID-nummer:  13475
Direktlänk: /bild/00013475/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bullerskyddet på brons södra sida.  10 år
ID-nummer:  13476
Direktlänk: /bild/00013476/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På brons norra sida finns bara ett enkelt räcke.  10 år
ID-nummer:  13477
Direktlänk: /bild/00013477/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra landfästet sett snett underifrån.  10 år
ID-nummer:  13478
Direktlänk: /bild/00013478/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra landfästets norra sida.  10 år
ID-nummer:  13479
Direktlänk: /bild/00013479/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgonspegling i Veckefjärden.  10 år
ID-nummer:  13480
Direktlänk: /bild/00013480/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Veckefjärden en tidig sommarmorgon.  10 år
ID-nummer:  13481
Direktlänk: /bild/00013481/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spegling på brons norra sida.  10 år
ID-nummer:  13482
Direktlänk: /bild/00013482/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron på större avstånd över den spegelblanka Veckefjärden.  10 år
ID-nummer:  13483
Direktlänk: /bild/00013483/
Fotodatum: den 28 juli 2012
Publicerad: den 4 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 27 juli 2012

Sen julikväll vid fjärden. Södergående nattåg 91 från Luleå mot Stockholm och Göteborg lämnar Örnsköldsvik och passerar bron över Veckefjärden i stadens utkant knappt tjugo minuter före midnatt. 1  10 år
ID-nummer:  13235
Direktlänk: /bild/00013235/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 30 juli 2012
#1 Micael Lindgren, 11 december 2013, 13:06
Vilken härlig bild ett stenkast från mitt barndomshem och min fars hus.