Gålnäs (Gån)

Gålnäs mötesdriftplats ligger cirka fem kilometer väster om Örnsköldsvik omedelbart söder om Gålnäs industriområde vid Själevad. Driftplatsen har tre huvudspår med normalhuvudspåret i söder. Infarten söderifrån sker vid den närmare 400 meter långa tunneln genom Gålnäsberget och bangården ligger sedan i nära öst-västlig riktning. I bangårdens västra del finns en gångbro över spåren och vid utfarten mot Örnsköldsvik finns en vägbro över spåret. På bangårdens norra sida i östra delen finns en lastplats för makadam.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Lördag 28 augusti 2010

Den västra delen av bangården i Gålnäs sedd från södra sidan av gångbron över bangården.  12 år
ID-nummer:  11378
Direktlänk: /bild/00011378/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11380
Direktlänk: /bild/00011380/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden och utfarten söderut från gångbron över bangården.  12 år
ID-nummer:  11379
Direktlänk: /bild/00011379/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastplatsen för makadam på bangårdens norra sida.  12 år
ID-nummer:  11381
Direktlänk: /bild/00011381/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från östra änden.  12 år
ID-nummer:  11382
Direktlänk: /bild/00011382/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från vägbron strax öster om densamma.  12 år
ID-nummer:  11383
Direktlänk: /bild/00011383/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy över bangården från öster.  12 år
ID-nummer:  11384
Direktlänk: /bild/00011384/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gålnäs bangård sedd från vägbrons södra fäste.  12 år
ID-nummer:  11385
Direktlänk: /bild/00011385/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartstavlan Gån L2 i riktning mot Örnsköldsvik finns snett under samma vägbro.  12 år
ID-nummer:  11386
Direktlänk: /bild/00011386/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 november 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!