Ådalsbanan

Ådalsbanan sträcker sig längs Bottenhavets kust och Ångermanälvens sydvästra sida från Sundsvall via Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå till Långsele. Begreppet Ådalsbanan är sent tillkommet då banan innefattar delar av Ostkustbanan (Sundsvall–Härnösand), Härnösand–Sollefteå järnväg samt den gamla statsbanan Långsele–Sollefteå. Den sistnämnda delen öppnades redan 1886 som den nordligaste delen av Stambanan genom Norrland som i Sollefteå nådde seglingsbar hamn. Den då privata Härnösand–Sollefteå järnväg öppnades 1896 och förstatligades 1932. Den likaledes privata Ostkustbanans nordligaste delsträcka Sundsvall–Härnösand öppnades först 1925 och förstatligades 1933.