Älvsborgsbanan

Älvsborgsbanan Uddevalla–Öxnered–Håkantorp–Herrljunga–Borås har bildats av två ursprungligen privata men 1940 förstatligade banor, dels Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg (UVHJ) och norra delen av Varberg–Borås–Herrljunga järnväg (VBHJ).