Kramfors–Västeraspby

Bandelen Kramfors–Västeraspby utgör den nordligaste etappen av den upprustade Ådalsbanan som nu tillsammans med Botniabanan utgör den nya kustjärnvägen mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Kramfors och Bollstabruk följer den i stort den gamla sträckningen, medan banan sedan mellan Bollstabruk och Västeraspby går i en ny genare sträckning med två tunnlar i stället för den gamla banans omväg via Nyland i den flacka terrängen nära Ångermanälven.

Geografisk översikt