Jvgfoto.se > Banor > Malmbanan > Boden–Gällivare > Gällivare (Gv) > Bangårdsombyggnad >

Oktober 2016

Bilder och filmer (48)

Torsdag 6 oktober 2016

Plattformen är färdigasfalterad och nu förbereds för det räcke som ska sättas upp i bakkanten.
ID-nummer:  21259
Direktlänk: /bild/00021259/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya vindskyddet i söder.
ID-nummer:  21261
Direktlänk: /bild/00021261/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler plattor har lagts in i plattformen efter asfalteringen.
ID-nummer:  21260
Direktlänk: /bild/00021260/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan mellan plattformen och stationshuset beläggs åter med plattor.
ID-nummer:  21262
Direktlänk: /bild/00021262/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan är förberedd för plattläggning, ännu står dock en kontaktldningsstolpe i vägen för att helt kunna slutföra arbetet.
ID-nummer:  21263
Direktlänk: /bild/00021263/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från planen framför stationshuset.
ID-nummer:  21264
Direktlänk: /bild/00021264/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats.
ID-nummer:  21265
Direktlänk: /bild/00021265/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan framför stationshuset har ökat med en plattformsbredd sedan plattformen byggdes där spår 1 tidigare låg.
ID-nummer:  21266
Direktlänk: /bild/00021266/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan framför stationshuset sedd från nordväst.
ID-nummer:  21267
Direktlänk: /bild/00021267/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya skyltar har också satts upp, men lite korrekturläsning skulle nog ha behövts?
ID-nummer:  21268
Direktlänk: /bild/00021268/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen fortsätter utanför stationshuset.
ID-nummer:  21269
Direktlänk: /bild/00021269/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En efter en kommer markplattorna på plats.
ID-nummer:  21270
Direktlänk: /bild/00021270/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot nordväst under gångbron, nu snyggas även ytorna bredvid plattformen till.
ID-nummer:  21271
Direktlänk: /bild/00021271/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot sydost.
ID-nummer:  21272
Direktlänk: /bild/00021272/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Städning och justering av ytorna alldeles intill plattformen pågår.
ID-nummer:  21273
Direktlänk: /bild/00021273/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny namnskylt och nytt vindskydd i norra delen av plattformen.
ID-nummer:  21274
Direktlänk: /bild/00021274/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vindskyddet vid norra delen av plattformen, även det ska snart gå att hitta med de taktila plattorna i plattformen.
ID-nummer:  21275
Direktlänk: /bild/00021275/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortom spår 5 är det mesta uppgrävt där växlarna mot spår 5 och 6 och mot lokstallet tidigare låg.
ID-nummer:  21276
Direktlänk: /bild/00021276/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från nordvästra plattformsänden. De gamla växlarna är rivna men någon större grävning har inte påbörjats.
ID-nummer:  21277
Direktlänk: /bild/00021277/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformsänden, längre bort skymtar grävarbetena som pågår vid Inlandsbanans infart. Spår 2 närmast är ombyggt fram till växelförbindelserna men härifrån blir det mer schaktning nästa år.
ID-nummer:  21278
Direktlänk: /bild/00021278/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med lokstationen ligger spår 2 och 3 närmast ännu kvar utan åtgärd medan spår 4 och omformarspåret har genomgått totalombyggnad.
ID-nummer:  21279
Direktlänk: /bild/00021279/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna mellan spår 4 (det blivande långa mötesspåret 3) och omformarspåret (som ska leda till de kortare mötes- och uppställningsspåren) hamnar en god bit norr om nuvarande växlar och utgör därmed en viktig del av bangårdsförlängningen.
ID-nummer:  21280
Direktlänk: /bild/00021280/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om växlarna pågår ännu grävarbeten.
ID-nummer:  21281
Direktlänk: /bild/00021281/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskiner i gropen på platsen där det tidigare låg en växel från Inlandsbanans infart till spår 3.
ID-nummer:  21282
Direktlänk: /bild/00021282/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna har lagts in utanför lokstallet, i förgrunden spår 3 och spår 2 samt det rivna spår 1.
ID-nummer:  21283
Direktlänk: /bild/00021283/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tidigt i projektet rivna spår 1, vy från plankorsningen i norr.
ID-nummer:  21284
Direktlänk: /bild/00021284/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har ännu tillfälliga trädäck för de redan renoverade spåren 2 och 3, de två av tidigare fem spår som blir kvar genom korsningen efter ombyggnaden.
ID-nummer:  21285
Direktlänk: /bild/00021285/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans infart till vänster och det nu ännu mer rivna omformarspåret till höger. I stället för Inlandsbanans spår läggs nästa år en växel in från spår 3 till vänster medan omformarspåret ska återuppbyggas som stickspår nästan ända fram till korsningen.
ID-nummer:  21286
Direktlänk: /bild/00021286/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna delen av omformarspåret, vy från söder mot plankorsningen.
ID-nummer:  21287
Direktlänk: /bild/00021287/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans infart hänger nära nog i luften vid gropen norr om de nylagda växlarna. Ombyggnaden av det spåret lär få vänta tills rakspåret ska ersättas med ett kurvspår in mot en ny växel i spår 3.
ID-nummer:  21288
Direktlänk: /bild/00021288/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten grop återstår, men återfyllnadsarbetet har påbörjats.
ID-nummer:  21289
Direktlänk: /bild/00021289/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya fundament för kontaktledningsstolpar dyker upp allt eftersom bygget går fram över bangården.
ID-nummer:  21290
Direktlänk: /bild/00021290/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dränering byggs in i den nya banvallen.
ID-nummer:  21291
Direktlänk: /bild/00021291/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett dräneringsrör placeras mellan det blivande långa mötesspåret och stickspåret.
ID-nummer:  21292
Direktlänk: /bild/00021292/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid de nya växlarna, närmast syns en del av det blivande stickspåret.
ID-nummer:  21293
Direktlänk: /bild/00021293/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den allt mindre gropen norr om växlarna sedd från söder.
ID-nummer:  21294
Direktlänk: /bild/00021294/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 närmast och bortanför den syns den norra delen av det blivande spår 3 (långt mötesspår) i samma sträckning som Inlandsbanans tidigare infartsspår.
ID-nummer:  21295
Direktlänk: /bild/00021295/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två nya spåren ligger ännu utan makadam, men de är i det närmaste färdigsvetsade och nya signaler börjar komma på plats.
ID-nummer:  21296
Direktlänk: /bild/00021296/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något avslutande svetsarbete pågår vid anslutningen till stickspåret.
ID-nummer:  21297
Direktlänk: /bild/00021297/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 sedd från söder, växeln blir den sydligaste i växelförbindelserna kring plankorsningen i norra delen av bangården där fyra spår ska bli två genom korsningen och sedan åter fyra nordväst om den.
ID-nummer:  21298
Direktlänk: /bild/00021298/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 närmast har fast korsningsspets medan växel 459 i det blivande långa mötesspåret har rörlig korsning.
ID-nummer:  21302
Direktlänk: /bild/00021302/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av växel 458, notera övergången till träslipers på det nylagda spåret vidare söderut.
ID-nummer:  21300
Direktlänk: /bild/00021300/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två nya spåren sedda mot sydost från samma plats som ovan.
ID-nummer:  21301
Direktlänk: /bild/00021301/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot de nya växlarna längre söderut, här finns också en del av det gamla stickspåret närmast lokstallet kvar.
ID-nummer:  21299
Direktlänk: /bild/00021299/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 7 oktober 2016

Utsikt söderut från gångbron, ytan utanför stationshuset håller nu på att beläggas med plattor.
ID-nummer:  21257
Direktlänk: /bild/00021257/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I motsatt riktning ser vi den nya plattformen. Intill den håller marken nu på att återställas.
ID-nummer:  21258
Direktlänk: /bild/00021258/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 oktober 2016

Spårriktaren SPR 2070C arbetar i nya växeln 458 i höjd med lokstallet.
ID-nummer:  21331
Direktlänk: /bild/00021331/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 16 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt ljus över Gällivare när de nyuppsatta skyltarna fått sin bakgrundsbelysning.
ID-nummer:  22587
Direktlänk: /bild/00022587/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 11 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!