Uppdateringshistoriken här till höger är en förteckning i fallande tidsordning över när webbplatsens olika sidor har uppdaterats och publicerats. Nya blogginlägg visas inte här, inte heller tekniska uppgraderingar av webbplatsens funktioner och utseende, för information om sådana uppdateringar hänvisas till bloggen.

Varje berörd sida, publicerad eller uppdaterad, visas som en tabellrad i listan och varje sådan rad innehåller information om sidan och om uppdateringen. Om bilder finns med i uppdateringen visas slutligen vilket eller vilka datum dessa bilder är tagna, detta för att de nya bilderna ska vara enklare att hitta. Datumen är länkar till sidan med datumfilter så att endast bilder från detta datum visas.

Från början innehåller listan de senaste två månadernas uppdateringar på webbplatsen. Fler uppdateringar upp till ett år bakåt i tiden kan laddas genom upprepade klick på knappen ”Visa fler” längst ner på sidan.

Mer på webbplatsen