Gällivare (Gv)

Gällivare vid lågfjället Dundrets fot utgör knutpunkt mellan Malmbanan och Inlandsbanan. Här ansluter dessutom den milslånga järnvägen från Vitåfors – utlastningsplats för LKAB:s gruva i Malmberget – genom ett triangelspår till Malmbanan medan den tidigare järnvägen till Malmberget och Tingvallskulle är uppriven sedan flera decennier. Malmbanan från Luleå kommer in från sydost och korsar Vassaraälven innan den når bangården som ligger i sydost-nordvästlig riktning mellan centrala Gällivare i nordost och Vassaraälven och Vassaraträsk i sydväst. Banorna från Porjus, Kiruna, Koskullskulle och tidigare Malmberget strålar samman vid nordvästra bangårdsänden.

Geografisk översikt