Jvgfoto.se > Banor > Malmbanan > Boden–Gällivare > Gällivare (Gv) >

Bangårdsombyggnad

Under två sommarhalvår, från våren 2016 till hösten 2017 byggs bangården i Gällivare om för att klara möten mellan 750 meter långa malmtåg. Gamla spår 1 närmast stationshuset rivs och ger plats för en lång sidoplattform vid gamla spår 2. Det tillsammans med gamla spår 3 och 4 blir långa mötesspår och omnumreras till spår 1–3. Dessutom blir det ytterligare tre spår på bangården varav ett nytt spår 6 byggs sydväst om gamla spår 6 ytterst på nuvarande bangård. Vid plankorsningen i bangårdens nordvästra del reduceras antalet spår från fem till två. Hela kontaktledningsanläggningen och signalsystemet byts ut.

Bilderna publiceras i albumen här nedan sorterade efter när de togs. Uppdatering och utökning av bildmaterialet sker inte nödvändigtvis i samma ordning som bilderna är tagna utan det kompletteras allt eftersom, fler bilder står i kö för publicering. För närvarande är alla bilder fram till och med maj 2016 publicerade.

Se också projektets webbplats.

Tillhörande sidor (13)