Jvgfoto.se > Banor > Malmbanan > Boden–Gällivare > Gällivare (Gv) >

Bangårdsombyggnad

Under två sommarhalvår, från våren 2016 till hösten 2017 byggs bangården i Gällivare om för att klara möten mellan 750 meter långa malmtåg. Spår 1 närmast stationshuset rivs och ger plats för en lång sidoplattform vid nuvarande spår 2. Det tillsammans med nuvarande spår 3 och 4 blir långa mötesspår som senare omnumreras till spår 1–3. Dessutom blir det ytterligare tre spår på bangården varav ett nytt spår 6 byggs sydväst om spår 6 ytterst på nuvarande bangård. Vid plankorsningen i bangårdens nordvästra del reduceras antalet spår från fem till två. Hela kontaktledningsanläggningen och signalsystemet byts ut.

Bilderna publiceras i albumen här till vänster sorterade efter när de togs. Uppdatering och utökning av bildmaterialet sker inte nödvändigtvis i samma ordning som bilderna är tagna utan det kompletteras allt eftersom, fler bilder står i kö för publicering. För närvarande är alla bilder fram till och med maj månad publicerade.

Se också projektets webbplats.