Trafik på den nya bron

Den långa avstängningen av stambanan för brobyte avslutades vid sextiden på morgonen måndagen den 17 september och tågen började rulla över den nya bron. Många av tågen hade fått ny tidtabell med anledning av avstängningen och gick därför inte på sina vanliga tider, dessutom var det problem i Boden under morgonen söm försenade de södergående tågen. Under morgonen var det också premiär för Norrtågs nya linje Umeå–Luleå.

Bilder och filmer (30)

Måndag 17 september 2012

Broplatsen sedd från norra sidan strax efter klockan fem på måndagsmorgonen den 17 september, avstängningen av stambanan är inne på den 36:e och sista timmen. 7 år
ID-nummer:  16917
Direktlänk: /bild/00016917/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron har kommit på plats. 7 år
ID-nummer:  16918
Direktlänk: /bild/00016918/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från sidan något senare när det ljusnat ytterligare något. 7 år
ID-nummer:  16919
Direktlänk: /bild/00016919/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före klockan sex började trafiken rulla över den nya bron och först ut var detta norrgående stålämneståg. 7 år
ID-nummer:  16920
Direktlänk: /bild/00016920/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drygt tio minuter senare passerade SCA-tåget mot Piteå. 7 år
ID-nummer:  16921
Direktlänk: /bild/00016921/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Näst på tur stod detta godståg en kvart senare, troligen även det på väg mot Piteå. 7 år
ID-nummer:  16922
Direktlänk: /bild/00016922/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan var det stiltje i nästan en timme innan detta norrgående godståg på väg mot Boden dök upp, tåget innehöll vagnar till flera olika destinationer. 7 år
ID-nummer:  16923
Direktlänk: /bild/00016923/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ytterligare en kvart kom detta NRE-tåg på väg mot Narvik. 7 år
ID-nummer:  16924
Direktlänk: /bild/00016924/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan tio i åtta kom Norrtågs premiäravgång söderut på sträckan Luleå–Umeå cirka 25 minuter försenad. 7 år
ID-nummer:  16925
Direktlänk: /bild/00016925/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter Norrtåg låg Aitikpendeln på väg mot Skelleftehamn. 7 år
ID-nummer:  16926
Direktlänk: /bild/00016926/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En belysningsmast lyfts över älven nu när de stora nattliga arbetena är avslutade. 7 år
ID-nummer:  16927
Direktlänk: /bild/00016927/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 08.26 dök det norrgående premiärtåget på Norrtågs linje Umeå–Luleå upp cirka tio minuter sent. 7 år
ID-nummer:  16928
Direktlänk: /bild/00016928/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tio minuter senare var det dags för ett södergående stålämneståg som därmed måste ha mött Norrtåg i Storblåliden några kilometer längre norrut. 7 år
ID-nummer:  16929
Direktlänk: /bild/00016929/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några minuter efter nio dök slutligen "Nordpilen" upp, d.v.s. anslutningståget från ångtågsresan på väg mot Göteborg, då cirka 90 minuter försenat. 7 år
ID-nummer:  16930
Direktlänk: /bild/00016930/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt tåg på den nya bron, när det passerade norrut 40 timmar tidigare låg den gamla bron kvar. 7 år
ID-nummer:  16931
Direktlänk: /bild/00016931/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot det södra landfästet från norra stranden. 7 år
ID-nummer:  16932
Direktlänk: /bild/00016932/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen i ny skepnad sedd från norr, den gamla bron i bakgrunden är som här syns tydligt en betydligt högre konstruktion än den nya. 7 år
ID-nummer:  16933
Direktlänk: /bild/00016933/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppröjning efter brobytets mest intensiva fas har påbörjats. 7 år
ID-nummer:  16934
Direktlänk: /bild/00016934/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr, notera betongelementen som förlänger gångramperna på brons båda sidor. 7 år
ID-nummer:  16935
Direktlänk: /bild/00016935/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 09.25 var det dags för det första ordinarie nattåget att passera den nya bron, nattåg 92 låg då cirka 10 minuter efter körplanen. 7 år
ID-nummer:  16936
Direktlänk: /bild/00016936/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi tar oss slutligen en titt på broplatsen från andra hållet, från sydost på älvens södra sida. 7 år
ID-nummer:  16937
Direktlänk: /bild/00016937/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En läns ligger ute i älven nedströms arbetsområdet och får väl så göra tills vattenverksamheten är avslutad. 7 år
ID-nummer:  16938
Direktlänk: /bild/00016938/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De balkar som använts vid lanseringen lastas på den framkörda lastbilen. 7 år
ID-nummer:  16939
Direktlänk: /bild/00016939/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från sydost med de grova gulbruna lanseringsbalkarna framför. 7 år
ID-nummer:  16940
Direktlänk: /bild/00016940/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från söder, ännu återstår mycket arbete med att avlägsna de stora massor som lagts ut i älven där kranen står. 7 år
ID-nummer:  16941
Direktlänk: /bild/00016941/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från söder där balkarna håller på att demonteras. 7 år
ID-nummer:  16942
Direktlänk: /bild/00016942/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron har pallats upp på samma plats som den nya monterades på. 7 år
ID-nummer:  16943
Direktlänk: /bild/00016943/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätvagnen passerade över bron vid elvatiden, dragen av ett diesellok. 7 år
ID-nummer:  16944
Direktlänk: /bild/00016944/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående timmertåg rullade över bron drygt tjugo minuter senare. 7 år
ID-nummer:  16945
Direktlänk: /bild/00016945/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klockan 11.35 passerade dagens andra norrgående Norrtåg från Umeå mot Luleå i rätt tid och en oplanerad färgmatchning uppstod. 7 år
ID-nummer:  16946
Direktlänk: /bild/00016946/
Fotodatum: den 17 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!