Brobyte vid Åby älv

Under en 36 timmar lång avstängning av Stambanan genom övre Norrland helgen den 15–17 september 2012 byttes den gamla fackverksbron över Åby älv norr om Långträsk mellan Jörn och Älvsbyn ut mot en modern stålbro. Det hade en längre tid varit problem med spåret över bron då det satt fast monterat i stålkonstruktionen och inte kunde röra sig på samma sätt som omgivande spår. Lösningen blev att lägga in en ny bro i form av ett tråg där banvallen kan fortsätta kontinuerligt utan att spåret och bron är fixerade i förhållande till varandra.

Den här reportageserien innehåller ett par nedslag i de förberedande arbetena på sommaren och hösten, men framför allt bilder från den aktuella brobyteshelgen. Eftersom det under söndagen anordnades en stor ångtågsresa på Haparandabanan följdes inte den dagens arbeten, i stället ligger fokus på bortlanseringen av den gamla bron, förberedelser inför lanseringarna på lördagen samt ibruktagningen av den nya bron på måndagsmorgonen.