Lanseringar under natten

I den stilla och klara höstnatten mellan lördagen den 15 och söndagen den 16 september 2012 rådde allt annat än stillhet vid stambanans broplats vid Åby älv. Efter att det sista tåget passerat över den gamla bron tog det knappt fyra timmar tills dess den gamla bron vid 21.50-tiden började röra sig i sidled bort från brostöden. När rörelsen väl kommer igång ser det hela väldigt enkelt ut, men man inser lätt vilka enorma krafter som belastar utrustningen och vad som skulle kunna hända om inte allt förberetts med stor noggrannhet.

Den första lanseringen förde bron bort från landfästena, men för att den nya bron skulle komma dit behövde den gamla även flyttas in på land. Detta arbete pågick under söndagsdygnets första timmar. När det hindret var borta kunde lanseringen av den nya bron förberedas.

Bilder och filmer (44)

Lördag 15 september 2012

Bron ställs ner på små vagnar som löper på balken. 7 år
ID-nummer:  16867
Direktlänk: /bild/00016867/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På norra sidan görs de sista kontrollerna inför lanseringen. 7 år
ID-nummer:  16868
Direktlänk: /bild/00016868/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inför lanseringen beströks balkarna också med något som antagligen minskar friktionen. 7 år
ID-nummer:  16869
Direktlänk: /bild/00016869/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax före klockan 21.50 började bron nästan ljudlöst att röra sig, endast lite gnissel och svaga resonansljud från stålkonstruktionen vittnade om att rörelsen nu hade påbörjats. Glipan mellan brostöd och fackverk kan dock ses ha blivit aningen större här än tidigare. 7 år
ID-nummer:  16870
Direktlänk: /bild/00016870/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över älven var det ännu svårt att se någon skillnad, men processen övervakades noggrant. 7 år
ID-nummer:  16871
Direktlänk: /bild/00016871/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par minuter senare var dock förflyttningen tydlig. Det går förvånansvärt lätt att flytta så här stora föremål, det som tar tid är att försäkra sig om att inget oförutsett händer. 7 år
ID-nummer:  16872
Direktlänk: /bild/00016872/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har bron rört sig några decimeter till när ytterligare två minuter gått. 7 år
ID-nummer:  16873
Direktlänk: /bild/00016873/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på norra sidan syns nu förflyttningen tydligt ur denna synvinkel. 7 år
ID-nummer:  16874
Direktlänk: /bild/00016874/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet förlöpte väl, men med något uppehåll för kontroll och justering. Här är läget omkring 20 minuter efter att lanseringen påbörjades. 7 år
ID-nummer:  16875
Direktlänk: /bild/00016875/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron halvt ur position sedd från norra stranden närmare landfästet. 7 år
ID-nummer:  16876
Direktlänk: /bild/00016876/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Redan under förflyttningen inleddes ett febrilt arbete på norra landfästet för att avlägsna de gamla lagerna som bron vilade på och förbereda för den nya bron. 7 år
ID-nummer:  16877
Direktlänk: /bild/00016877/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 22.15-tiden hade lanseringen pågått i ungefär 25 minuter och den gamla bron hade snart lämnat landfästena. 7 år
ID-nummer:  16878
Direktlänk: /bild/00016878/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra landfästet strax därefter. 7 år
ID-nummer:  16879
Direktlänk: /bild/00016879/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på södra landfästet var det nu dags att förbereda den nya brons ankomst. 7 år
ID-nummer:  16880
Direktlänk: /bild/00016880/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen kördes fram för att med kedjor kopplade till grävarmen lyfta lagerna. 7 år
ID-nummer:  16881
Direktlänk: /bild/00016881/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron står här cirka 50 minuter efter lanseringens början inte längre på brostöden utan rakt över de balkar som ligger över älven parallellt med järnvägen som sedan ska användas för att lansera bron in på land. 7 år
ID-nummer:  16882
Direktlänk: /bild/00016882/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra landfästet står tomt efter att första lanseringen är klar. 7 år
ID-nummer:  16883
Direktlänk: /bild/00016883/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de två rullar som brons norra ände vilade på lyfts med grävmaskinen. 7 år
ID-nummer:  16884
Direktlänk: /bild/00016884/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra landfästet sedd från norra stranden intill norra landfästet, första lanseringen är klar. 7 år
ID-nummer:  16885
Direktlänk: /bild/00016885/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full fart på båda sidor av älven vid 23-tiden på kvällen. 7 år
ID-nummer:  16886
Direktlänk: /bild/00016886/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dryg halvtimme senare bilas det för fullt i norra landfästet där den gamla brons lager var fästa. 7 år
ID-nummer:  16887
Direktlänk: /bild/00016887/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast den bortlanserade gamla bron delas här lanseringsbalken åter inför inlanseringen av brospannet på land. 7 år
ID-nummer:  16888
Direktlänk: /bild/00016888/
Fotodatum: den 15 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 16 september 2012

Balken är delad, delen under bron ligger redan på rullvagn för att kunna röra sig på den undre balken. 7 år
ID-nummer:  16889
Direktlänk: /bild/00016889/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom arbetena på norra landfästet syns här att manöverenheten för lanseringsutrusningen placerats uppe på det gamla brospannet, den andra lanseringen närmar sig. 7 år
ID-nummer:  16890
Direktlänk: /bild/00016890/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Om kring en kvart i ett på natten började brospannet åter röra sig, nu in mot södra stranden. 7 år
ID-nummer:  16891
Direktlänk: /bild/00016891/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron på väg in på land. 7 år
ID-nummer:  16892
Direktlänk: /bild/00016892/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontrollenheten i änden av brospannet styr de gula enheterna nere på balken som skjuter på den mindre balken från första lanseringen på vilken bron vilar. Extra stålförband som ligger an mot den senare balkens främre sida i rörelseriktningen svetsades fast i bron för att inte brospannet ska glida av den övre balken. 7 år
ID-nummer:  16893
Direktlänk: /bild/00016893/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brospannet på väg in bakom det södra landfästet. 7 år
ID-nummer:  16894
Direktlänk: /bild/00016894/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under denna lansering användes åter de grova balkarna som placerats över älven, de kom även till användning då den nya bron lanserades i omvänd riktning före avstängningen. 7 år
ID-nummer:  16895
Direktlänk: /bild/00016895/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron lämnar älvfåran bakom sig. 7 år
ID-nummer:  16896
Direktlänk: /bild/00016896/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brospannet passerar det södra landfästet där en del av den södra balken från första lanseringen ännu ligger kvar, den ska användas när den nya bron ska lanseras på plats. 7 år
ID-nummer:  16897
Direktlänk: /bild/00016897/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid klockan kvart i två var broplatsen så här tom när det gamla brospannet lämnat älven, i bakgrunden ligger dock den nya bron och väntar på sin tur. 7 år
ID-nummer:  16898
Direktlänk: /bild/00016898/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från norr ett par timmar senare. 7 år
ID-nummer:  16899
Direktlänk: /bild/00016899/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En broplats med två broar men ingen där bron bör ligga. 7 år
ID-nummer:  16901
Direktlänk: /bild/00016901/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken på norra landfästet justeras med hjälp av mobilkranen inför lanseringen av den nya bron. 7 år
ID-nummer:  16902
Direktlänk: /bild/00016902/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på södra landfästet börjar det röra på sig, dags att bygga ihop balken även här. 7 år
ID-nummer:  16903
Direktlänk: /bild/00016903/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manöverenheten för lanseringsutrustningen lyfts åter över till norra stranden efter utflykten över älven på det gamla brospannet. 7 år
ID-nummer:  16904
Direktlänk: /bild/00016904/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen får hjälpa till även med balken på södra landfästet. 7 år
ID-nummer:  16905
Direktlänk: /bild/00016905/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så slutligen en översikt över läget vid femtiden på morgonen den 16 september. Balkarna från den nya bron ända fram till landfästena börjar ta form och på dessa ska sedan den nya bron skjutas till rätt läge. 7 år
ID-nummer:  16907
Direktlänk: /bild/00016907/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron har ställts upp på land och därmed pensionerats efter lång tjänst. 7 år
ID-nummer:  16906
Direktlänk: /bild/00016906/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från norr närmare landfästet. 7 år
ID-nummer:  16908
Direktlänk: /bild/00016908/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen i arbete så som den varit hela natten. 7 år
ID-nummer:  16909
Direktlänk: /bild/00016909/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart ligger det åter en järnvägsbro här, men i ny skepnad. 7 år
ID-nummer:  16910
Direktlänk: /bild/00016910/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från norr med båda broarna inom synhåll i gryningen omkring tjugo minuter över fem. 7 år
ID-nummer:  16911
Direktlänk: /bild/00016911/
Fotodatum: den 16 september 2012
Publicerad: den 28 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!