X55 3355

Bilder och filmer (10)

Måndag 13 september 2021

Ett södergående snabbtåg rullar in mot Uppsala på förmiddagen och är på väg ner mot tunneln genom Gamla Uppsala. Numera påverkar tågen inte biltrafiken på Vattholmavägen i förgrunden som tidigare när de gick på banvallen från vilken bilden är tagen och korsade vägen i en plankorsning.  1 år
ID-nummer:  34709
Direktlänk: /bild/00034709/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 31 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sena eftermiddagen rullar X55 3355 norrut som tåg 596 mot Östersund och ankommer här till Uppsala C.  1 år
ID-nummer:  34710
Direktlänk: /bild/00034710/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 31 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar in på spår 2 på Uppsala C.  1 år
ID-nummer:  34711
Direktlänk: /bild/00034711/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 31 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
X55 3355 i Uppsala på eftermiddagen.  1 år
ID-nummer:  34712
Direktlänk: /bild/00034712/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 31 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannar till för ett kort resandeutbyte innan färden fortsätter norrut.  1 år
ID-nummer:  34713
Direktlänk: /bild/00034713/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 31 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 20 maj 2019

X55 3355 har nyss ankommit till Karlstad från Stockholm och ska snart vända tillbaka mot huvudstaden.  3 år
ID-nummer:  26618
Direktlänk: /bild/00026618/
Fotodatum: den 20 maj 2019
Publicerad: den 2 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågsättet på spår 20 i Karlstad.  3 år
ID-nummer:  26619
Direktlänk: /bild/00026619/
Fotodatum: den 20 maj 2019
Publicerad: den 2 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid klockan 09.40 påbörjas återfärden mot Stockholm.  3 år
ID-nummer:  26620
Direktlänk: /bild/00026620/
Fotodatum: den 20 maj 2019
Publicerad: den 2 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 maj 2018

Tåg 10446, denna dag med X55 i stället för ordinarie X2-tågsätt, rullar in mot Skövde på kvällen.  2 år
ID-nummer:  31924
Direktlänk: /bild/00031924/
Fotodatum: den 21 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
X55 3355 rullar in på spår 1 på Skövde C.  2 år
ID-nummer:  31925
Direktlänk: /bild/00031925/
Fotodatum: den 21 maj 2018
Publicerad: den 22 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!