Uppsala C–Samnan

Dubbelspårslinjen Uppsala–Samnan är 4,7 kilometer lång och indelad i tre blocksträckor om 1,0 kilometer, 1,6 kilometer respektive 2,1 kilometer räknat från söder. Den sydligaste blocksträckan motsvarar den tidigare linjen mellan Uppsala och Y-driftplatsen Löten, den sträckan byggdes ut till dubbelspår i befintlig enkelspårssträckning 2002–2004. Resterande del av linjen undantaget sträckan inom den tidigare driftplatsen Löten är dubbelspår byggt i ny sträckning 2013–2017 med öppning av uppspåret den 8 maj 2017 och med trafik på båda spåren från 17 september 2017. På linjen finns den 610 meter långa tunneln genom Gamla Uppsalas tätortsbebyggelse, söder om södra tunnelmynningen går banan väster om den gamla enkelspårslinjen och norr om den på den östra sidan.

Bilder och filmer (10)

Måndag 13 september 2021

Vid södra änden av bullerskyddsvallen norr om Bärbyleden finns även ett plank på toppen, vy söderut.  2 år
ID-nummer:  34608
Direktlänk: /bild/00034608/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspårslinjen sedd söderut från bullerskyddsvallen strax norr om Bärbyleden.  2 år
ID-nummer:  34609
Direktlänk: /bild/00034609/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret sett norrut från samma plats där det går ner i skärningen fram mot tunneln.  2 år
ID-nummer:  34610
Direktlänk: /bild/00034610/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret sett söderut från gång- och cykelbron vid Yrsaparken.  2 år
ID-nummer:  34611
Direktlänk: /bild/00034611/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från samma bro fram mot tunneln genom tätortsbebyggelsen.  2 år
ID-nummer:  34612
Direktlänk: /bild/00034612/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra tunnelmynningen sedd från söder med en av kungshögarna i bakgrunden.  2 år
ID-nummer:  34613
Direktlänk: /bild/00034613/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banan sedd från den gamla banvallen intill södra tunnelmynningen.  2 år
ID-nummer:  34614
Direktlänk: /bild/00034614/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret söderut sett från taket ovanpå tunnelmynningen.  2 år
ID-nummer:  34615
Direktlänk: /bild/00034615/
Fotodatum: den 13 september 2021
Publicerad: den 29 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 16 oktober 2017

Dubbelspårslinjen sedd norrut med Gamla Uppsala kyrka i fonden.  6 år
ID-nummer:  22588
Direktlänk: /bild/00022588/
Fotodatum: den 16 oktober 2017
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla ån Samnan passerar under den nya järnvägen i linjens nordligaste del.  6 mån
ID-nummer:  36003
Direktlänk: /bild/00036003/
Fotodatum: den 16 oktober 2017
Publicerad: den 16 oktober 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!