Td

Td-loken är T44-lok som har byggts om och försetts med en ny miljövänligare motor. Ombyggnaden sker i danska Randers och de två först ombyggda loken, Td 371 och Td 416 kom till Sverige och Vännäs i februari 2009 för provkörningar. Därefter påbörjades serieombyggnaden av 60 lok.

Td-loken behåller sitt gamla nummer från T44-serien.