Klockarbäcken (Klbn)

Mitt i de kraftiga lutningarna mellan Brännland och Umeå ligger driftplatsen Klockarbäcken (Klbn). Trafik­platsen uppgraderades 2010 från linjeplats till driftplats, men här finns ändå bara den växel som förbinder industri­spåret till industri­området Klockar­bäcken med huvudspåret. Industri­området ligger i yttersta delen av Umeå cirka fem kilometer från centrum och här finns bland annat Coops lager­an­lägg­ning som har anslutning till industri­spåret. Från väster finns driftplatsgränsen några hundra meter före växeln, medan utfarten mot Umeå ligger omkring 900 meter öster om samma växel.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Onsdag 14 juli 2010

Plankorsningen inom driftplatsen sedd från söder med banvaktstugan Klockarbäcken till höger. 8 år
ID-nummer:  10923
Direktlänk: /bild/00010923/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid plankorsningen mot växeln till industrispåret. 8 år
ID-nummer:  10924
Direktlänk: /bild/00010924/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Umeå från samma bevakade plankorsning. 8 år
ID-nummer:  10925
Direktlänk: /bild/00010925/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i östra delen av driftplatsen, kurvan som ses följa inne i skogen leder fram till banvaktstugan och plankorsningen vid Klockarbäcken varefter växeln till industriområdet följer. 8 år
ID-nummer:  08021
Direktlänk: /bild/00008021/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot Umeå från samma plats som ovan. 8 år
ID-nummer:  08020
Direktlänk: /bild/00008020/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost vid driftplatsgränsen för den nya driftplatsen Klockarbäcken. Den nya banan ses vika av mot godsbangården till vänster medan den gamla fortsätter rakt fram. 8 år
ID-nummer:  08017
Direktlänk: /bild/00008017/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen Klbn 366 är ännu inte i drift och därför bortvänd från spåret. 8 år
ID-nummer:  08019
Direktlänk: /bild/00008019/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Klbn L1 är också bortvänd. 8 år
ID-nummer:  08018
Direktlänk: /bild/00008018/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 19 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2009

Växeln vid linjeplatsen Klockarbäcken sedd från öster. Industrispåret viker av söderut medan linjen mot Brännland påbörjar en lång kurva mot nordost. 10 år
ID-nummer:  05789
Direktlänk: /bild/00005789/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne på industriområdet passerar Lagervägen över den lilla bangården. 10 år
ID-nummer:  05790
Direktlänk: /bild/00005790/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret slutar med en stoppbock strax söder om bangården. 10 år
ID-nummer:  05792
Direktlänk: /bild/00005792/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från Lagervägen. Till vänster syns Lantmännen AXA och till höger Coops lagerlokaler. 10 år
ID-nummer:  05791
Direktlänk: /bild/00005791/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 31 augusti 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!