Strängnäs (Sgs)

Strängnäs är den medeltida staden som på senare år har fått en ny järnvägsstation med återuppstånden persontågstrafik genom staden. När Svealandsbanan byggdes om mellan Södertälje och Eskilstuna lades den i en helt ny sträckning in genom Strängnäs. Staden har förvisso haft en järnvägsstation, men då endast med linje från söder, alltså utan genomgående trafik. Den nya järnvägen följer delvis denna gamla järnväg, men stationsläget är ett helt nytt, mindre centralt. Omedelbart efter stationen försvinner järnvägen in i en lång tunnel som tar den ut ur staden västerut.

Strängnäs är som station i ren järnvägsteknisk bemärkelse speciell eftersom den saknar mötesspår och växlar. Den består helt enkelt av ett enda spår och en plattform. Spåret ligger längs en hög bergvägg som överst kröns av en tegelmur. Alldeles bredvid stationshuset och plattformen finns busshållplatser. Det är alltså minimal gångväg vid byte mellan tåg och buss. När stationen byggdes var det en mycket stor mängd berg som sprängdes bort.

Hela stationsområdet har temat rött tegel. Stationshusets fasad mot järnvägen är som en hög tegelmur. Dessutom är tunnelmynningen för banan västerut inklädd som en portal av rött tegel. Utöver detta löper som sagt en röd tegelmur överst längs bergskärningen på järnvägens södra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Måndag 23 april 2018

Den nya tunnelmynningen.  5 år
ID-nummer:  24176
Direktlänk: /bild/00024176/
Fotodatum: den 23 april 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i stationsbyggnaden ovanför spåren, vy norrut.  11 mån
ID-nummer:  35823
Direktlänk: /bild/00035823/
Fotodatum: den 23 april 2018
Publicerad: den 23 april 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 1 augusti 2006

Strängnäs stationsområde sett från öster. Bussarna har hållplatser längs gatan som går parallellt med spåren.  15 år
ID-nummer:  01975
Direktlänk: /bild/00001975/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen i Strängnäs. I förgrunden stationshuset och längre bort syns tunnelmynningen västerut.  15 år
ID-nummer:  01976
Direktlänk: /bild/00001976/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformen i Strängnäs. Banan fortsätter här i sydostlig riktning mot Läggesta och Södertälje.  15 år
ID-nummer:  01977
Direktlänk: /bild/00001977/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strängnäs stationshus med sin speciella höga tegelmur mot spåren. Vy österut.  15 år
ID-nummer:  01978
Direktlänk: /bild/00001978/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mynningen på Strängnästunneln omedelbart väster om stationen har klätts in med tegel och ger även den ett kraftfullt intryck i miljön kring stationen.  15 år
ID-nummer:  01979
Direktlänk: /bild/00001979/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten västerut från Strängnäs station, den östra mynningen på Strängnästunneln, en drygt två kilometer lång tunnel.  15 år
ID-nummer:  01980
Direktlänk: /bild/00001980/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)