Läggesta (Lg)

Läggesta ligger cirka tre kilometer väster om Mariefred, vid motorvägen mellan Strängnäs och Södertälje. Här finns numera två järnvägsstationer, en för vanliga tåg på Svealandsbanan och en för museitrafiken som Östra Södermanlands Järnväg driver.

När Svealandsbanan byggdes om och öppnades i helt ny sträckning mellan Södertälje och Eskilstuna 1997 öppnades också den nya stationen i Läggesta. Stationen ligger nästan mitt emellan Mariefred och Åkers styckebruk, men någon tätortsbebyggelse finns inte intill stationen. Stationen är omgiven av tunnlar på båda sidorna och omedelbart söder om plattformarna går järnvägen på en lång bro över den dalgång som bildas i änden av mälarfjärden vid Mariefred. Från denna bro kan man också se museijärnvägen till Mariefred och Taxinge-Näsby vid den gamla stationen vid Läggesta. På stationens norra sida passerar järnvägen dels över Mariefredsvägen (väg 223) och dels över en bussgata för anslutande busstrafik till stationen. Själva stationshuset ligger i nivå med denna bussgata och därmed under järnvägens nivå.

Läggesta station är också, ur en mer järnvägsteknisk synvinkel, en så kallad Y-station, dvs. en station där enkelspår blir dubbelspår eller omvänt. Svealandsbanan byggdes huvudsakligen som enkelspårig järnväg, undantaget sträckan Ryssjöbrink-Läggesta. Söderut från Läggesta har vi alltså dubbelspår, men i norra änden av stationen går spåren ihop till ett enkelspår. Sedan den nya banan började trafikeras har dock trafiken ökat så kraftigt att man nu diskuterar utbyggnad till dubbelspår på fler sträckor.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Tisdag 1 augusti 2006

Läggesta station sedd västerifrån från en av busshållplatserna vid stationen. En stor del av stationshuset ligger nivåmässigt under järnvägen, med trappor och hiss upp till plattformen på respektive sida. 13 år
ID-nummer:  01587
Direktlänk: /bild/00001587/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut/västerut från Läggesta sedd från den västra plattformen. Bakom kurvan döljer sig den nordligaste av Läggestatunnlarna som omger stationen. Eftersom tågväg var lagd för tåg in mot stationen på spåret till höger ligger skyddsväxeln närmast i bild i avvisande läge. Tåg som av någon anledning skulle passera stoppsignalen leds därmed bort från det mötande tåget. 13 år
ID-nummer:  01588
Direktlänk: /bild/00001588/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen i Läggesta sedd norrut från den västra plattformen. Det enda av stationsbyggnaden som syns ovanför spåren är trapphusen upp till plattformarna. 13 år
ID-nummer:  01589
Direktlänk: /bild/00001589/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den västra plattformen. Banan passerar här först över en bro och sedan in genom nästa tunnel. Signalerna vid plattformsändarna är repetersignaler som lyser grönt om nästa huvudsignal visar körbesked. Huvudsignalerna kan skymtas längre bort längs spåren. 13 år
ID-nummer:  01590
Direktlänk: /bild/00001590/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På nästa sida ser vi den långa bron söder om stationen och de annorlunda utformade kontaktledningsstolpar som finns på denna bro. 13 år
ID-nummer:  01591
Direktlänk: /bild/00001591/
Fotodatum: den 1 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)