Rimforsa (Rf)

Rimforsa längs Stångådalsbanan är den sydligaste driftplatsen på den banan inom radioblockssystemet, system R. Bangården har som andra inom systemet två spår, båda med sidoplattform med fjärderväxlar i bangårdsändarna, en plattformsövergång finns vid plattformarnas norra ände. Stationshuset finns kvar på bangårdens östra sida.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Onsdag 2 augusti 2006

Stationshuset i Rimforsa sett från nordväst.  11 år
ID-nummer:  14039
Direktlänk: /bild/00014039/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 2 på östra sidan av bangården.  11 år
ID-nummer:  14040
Direktlänk: /bild/00014040/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, efter utfarten på krönet till vänster upphör radioblockssträckan.  11 år
ID-nummer:  14041
Direktlänk: /bild/00014041/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen vid spår 2.  11 år
ID-nummer:  14042
Direktlänk: /bild/00014042/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plattformsövergången vid norra plattformsändarna.  11 år
ID-nummer:  14043
Direktlänk: /bild/00014043/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårnummertavla vid plattformsövergången, vy söderut.  11 år
ID-nummer:  14044
Direktlänk: /bild/00014044/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 10 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!