Vindelälven

Vindelälven är en av våra fyra oreglerade nationalälvar och rinner från fjällmassiven vid norska gränsen i gränstrakterna mellan Västerbottens och Norrbottens län fram till Umeälven vid Vännäs. Älvens längd är omkring 500 kilometer.

Älven i geografin

Vindelälven rinner upp på kalfjället på omkring 1000 meters höjd i Arjeplogs kommun och rinner sedan mot sydväst in i Storumans kommun. Vid Vindelkroken är älven som närmast Norska gränsen, endast ett par kilometer, men här vänder den tvärt mot sydost i en dalgång med branta bergssidor som ger skydd för en rik växtlighet nere i dalen. Första samhälle som älven når är Ammarnäs, beläget vid sammanflödet mellan Vindelälven och biflödet Tjulån. Här börjar också väg 363 som följer älven en stor del av sträckan till vägens andra ändpunkt Umeå. Sjön Gautsträsk vid Ammarnäs är den första lite större sjön i älvens lopp, men några mil nedströms följer den allra största, den fem mil långa sjön Storvindeln. Den är unik då det är landets enda kvarvarande sjö med mycket stora naturliga vattenståndsväxlingar, skillnaden mellan hög- och lågvatten är närmare fem meter. Detta ger också upphov till en mycket rik strandflora. Vid Forsvik tar sjön Nedre Gautsträsket vid och i denna mynnar också älvens största biflöde Laisälven.

Nästa ort som älven rinner genom är Sorsele, ett samhälle som delvis ligger på en ö mellan två grenar i älven. Älven fortsätter sedan söderut och överkorsas av Inlandsbanan mellan Blattniksele och Sandsele omkring tre mil söder om Sorsele. Älven vrider här österut för att passera nära Gargnäs och fortsätter sedan i sydostlig riktning förbi Björksele, Rusksele och Åmsele. Sjöprocenten i älven är mycket låg, speciellt söder om Sorsele. Strax söder om Åmsele korsar järnvägen Hällnäs–Lycksele älven, härefter återstår endast omkring tre mil fram till Hällnäs varefter älven når fram till Vindeln och den tredje järnvägsbron, den här gången för stambanan. Från järnvägens passage över älven rinner den först rakt österut för att sedan vrida sig söderut mot sammanflödet med Umeälven vid Vännäsby. Här korsas älven åter av järnväg, den här gången banan Vännäs–Umeå.

Stambanans broar vid Vindeln

När stambanan skulle dras fram över Vindelälven uppfördes en fackverksbro av stål med hängande parabelfackverk på fackverksbockar av samma typ som den äldsta av de tre Tallbergsbroarna. Bron hade fyra spann, två mittspann med längd 62 meter samt två sidospann med längd 27 respektive 30 meter. Av de tre brostöden på stenfundament byggdes ett mitt i älven och de andra två på respektive strand. 1952 stod en ny bro över älven klar öster om den gamla, en bågbro av betong med underliggande båge som i ett 112 meter lång huvudspann överbryggar hela älvfåran. Spännvidden var rekord för betongbroar i Sverige när bron byggdes. Till detta bågspann tillkommer fem korta sidospann på vardera strand för att föra brobanan ut till huvudspannet. Tre år senare stod en exakt likadan bro klar över Indalsälven vid Ragunda.

När den nya bron stod klar fick den gamla stå kvar som reservbro. Vid den extrema vårfloden i Vindelälven i juni 1995 rasade den emellertid ner under den nya bron. Idag återstår fundament för landfästen och de brostöd som stod på land. På båda sidor av älven finns också gamla banvallar kvar som ansluter till den gamla broplatsen. Från norr viker den av från nuvarande sträckning omkring 700 meter norr om bron och följer nuvarande järnväg på avstånd på västra sidan. På södra stranden korsar den gamla banvallen nuvarande linje omkring 200 meter söder om bron för att åter ansluta till nuvarande järnväg 600 meter längre söderut.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Måndag 13 juli 2009

Ett godståg passerar över Vindelälven.  4 år
ID-nummer:  27164
Direktlänk: /bild/00027164/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 13 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget från Göteborg med destination Luleå passerar bron över Vindelälven på morgonen.  11 år
ID-nummer:  13402
Direktlänk: /bild/00013402/
Fotodatum: den 13 juli 2009
Publicerad: den 23 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Den gamla banvallen norr om älven sedd söderut vid banvaktstugan Vindelälven.  14 år
ID-nummer:  05304
Direktlänk: /bild/00005304/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast älven på norra sidan är den gamla banvallen mycket hög, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  05305
Direktlänk: /bild/00005305/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga banvallen sedd norrut nära det gamla norra brofästet.  14 år
ID-nummer:  05306
Direktlänk: /bild/00005306/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd norrut från gamla brofästet.  14 år
ID-nummer:  05307
Direktlänk: /bild/00005307/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En klassisk gul skylt förkunnar att det är Vindelälven som här passeras. Skylten står på den gamla banvallen vänd mot nuvarande järnväg.  14 år
ID-nummer:  05308
Direktlänk: /bild/00005308/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från den gamla brons norra brofäste.  14 år
ID-nummer:  05309
Direktlänk: /bild/00005309/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla brons södra landfäste och det södra av tre fundament för brostöd sedda från norra brofästet.  14 år
ID-nummer:  05310
Direktlänk: /bild/00005310/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från nya brons norra brofäste.  14 år
ID-nummer:  05311
Direktlänk: /bild/00005311/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten på gamla banvallen syns delvis, men lite slyröjning skulle inte skada.  14 år
ID-nummer:  05312
Direktlänk: /bild/00005312/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från norra brofästet.  14 år
ID-nummer:  05313
Direktlänk: /bild/00005313/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya bron sedd från norr.  14 år
ID-nummer:  05314
Direktlänk: /bild/00005314/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya bron sedd från älvens norra strand.  14 år
ID-nummer:  05315
Direktlänk: /bild/00005315/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya bron sedd från sluttningen nedanför gamla brons norra brofäste.  14 år
ID-nummer:  05316
Direktlänk: /bild/00005316/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stöd och brofäste för den gamla bron på älvens södra sida sedda från den norra.  14 år
ID-nummer:  05317
Direktlänk: /bild/00005317/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga gamla banvallen sedd från väster, till höger skymtar nya bron.  14 år
ID-nummer:  05318
Direktlänk: /bild/00005318/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Bron över Vindelälven sedd från sydost från södra stranden.  14 år
ID-nummer:  05319
Direktlänk: /bild/00005319/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra brofästet från södra stranden, den gamla brons norra brofäste skymtar bakom bropelaren vid bågens fäste.  14 år
ID-nummer:  05320
Direktlänk: /bild/00005320/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vindelälvsbron sedd från sydost på avstånd.  14 år
ID-nummer:  05321
Direktlänk: /bild/00005321/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över vindelälven sedd söderifrån.  14 år
ID-nummer:  05322
Direktlänk: /bild/00005322/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal banvall söder om älven öster om nuvarande järnväg, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  05323
Direktlänk: /bild/00005323/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 18 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan mot Vindelälvsbron, till höger utanför bild finns en gammal banvall på östra sidan av dagens bana.  15 år
ID-nummer:  02202
Direktlänk: /bild/00002202/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vindelälvsbron sedd från sydost, många träd skymmer sikten här.  15 år
ID-nummer:  02205
Direktlänk: /bild/00002205/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg med timmervagnar draget av en ensam T44 passerar norrut över bron.  15 år
ID-nummer:  02207
Direktlänk: /bild/00002207/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg upp från älven kom detta godståg på väg söderut.  15 år
ID-nummer:  02211
Direktlänk: /bild/00002211/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)