109 Forsmo norra

Banvaktstugan 109 Forsmo norra ligger på järnvägens östra sida i den branta slänten öster om Ångermanälvens omkring två kilometer söder om Selsjön och två och en halv kilometer norr om Forsmobron. Det är en välhållen stuga av 1872 års modell höger som nu används som sommarbostad, den köptes av den siste banvakten och ägs idag av dennes dotter. Öster om stugan finns ett uthus parallellt med spåret och i södra delen av tomten en jordkällare. Stugan har till skillnad från de flesta andra stugor av modellen ett fönster på gaveln mot järnvägen, men samtidigt också ett fönster mindre på vänstra långsidan. Kanske beror det på den vackra utsikten mot Forsmobron som finns så länge inte skogen nedanför stugan växer för hög.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Söndag 18 juli 2010

Banvaktstugan ligger på banans östra sida i den långa kurvserien mellan Selsjön och Forsmobron, vy mot sydost.  13 år
ID-nummer:  08995
Direktlänk: /bild/00008995/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost, bakom trädet i bakgrunden till höger kan Forsmobron skymtas.  13 år
ID-nummer:  08996
Direktlänk: /bild/00008996/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan sedd från öster med byn Yttersel på andra sidan Ångermanälven i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  08997
Direktlänk: /bild/00008997/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset öster om stugan sett från norr.  13 år
ID-nummer:  08998
Direktlänk: /bild/00008998/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Stugan sedd från sydost med spåret i bakgrunden till vänster.  13 år
ID-nummer:  08999
Direktlänk: /bild/00008999/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  09000
Direktlänk: /bild/00009000/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På gaveln bort från spåret finns den gamla trappan till vinden kvar.  13 år
ID-nummer:  09001
Direktlänk: /bild/00009001/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln mot spåret saknar nummer- och namnskylt men har däremot ett fönster.  13 år
ID-nummer:  09005
Direktlänk: /bild/00009005/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  09002
Direktlänk: /bild/00009002/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  09003
Direktlänk: /bild/00009003/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av tomten ligger jordkällaren med ingången riktad mot järnvägen.  13 år
ID-nummer:  09004
Direktlänk: /bild/00009004/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 2 december 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!