Linköping (Lp)

Linköpings station har fem plattformsspår, varav de två närmast stationshuset på den södra sidan om spåren är huvudtågspår för stambanan. Plattformarna nås via en gångtunnel under spåren. Hela stationen har rött tegel som tema, dels har stationshuset röd tegelfasad men även mindre detaljer har utförts i tegel.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Onsdag 2 augusti 2006

Vy österut från plattformen vid spår 3. Huvudtågspåren 1 och 2 syns till höger i bild. De övriga plattformsspåren grenar ut sig till vänster.  14 år
ID-nummer:  01317
Direktlänk: /bild/00001317/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen vid spår 1.  14 år
ID-nummer:  01318
Direktlänk: /bild/00001318/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linköpings stationshus sett från plattformen vid spår 2. Dessa två spår närmast stationshuset utgör huvudtågspår genom stationen.  14 år
ID-nummer:  01319
Direktlänk: /bild/00001319/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda mittplattformarna på stationen sedda från plattformen vid spår 1.  14 år
ID-nummer:  01320
Direktlänk: /bild/00001320/
Fotodatum: den 2 augusti 2006
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)