Järlebo (Jlo)

Driftplatsen Järlebo i skogarna mellan Skyttorp och Örbyhus har två normalhuvudspår och ett avvikande huvudspår på uppspårssidan, banans västra sida, som möjliggör förbigångar av långsammare tåg, framför allt norrgående. Dessutom finns ett stickspår för uppställning, även det på banans västra sida, medan teknikhuset finns på banans östra sida. Trafikplatsen kom till 1986 och dubbelspårsutbyggnaden nådde hit 1997. Först fanns ett ställverk modell 59, men vid ombyggnaden för dubbelspår ersattes det med ett ställverk 85.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Tisdag 5 april 2016

Järlebo bangård sedd från söder från ett tåg på väg in på förbigångsspåret, precis framför loket skymtar också stickspåret med växel i södra delen av förbigångsspåret.  6 år
ID-nummer:  22594
Direktlänk: /bild/00022594/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens tre spår sedda från söder. Det avvikande huvudspåret har skyddsväxlar i båda ändar och det är dessa växeldriv man ser nere till vänster.  6 år
ID-nummer:  22595
Direktlänk: /bild/00022595/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhusen finns mitt på bangårdens östra sida precis där spåren svänger svagt.  6 år
ID-nummer:  22596
Direktlänk: /bild/00022596/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus och MobiSir-mast sedda från sydväst.  6 år
ID-nummer:  22597
Direktlänk: /bild/00022597/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut i höjd med teknikhuset.  6 år
ID-nummer:  22598
Direktlänk: /bild/00022598/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhusen vid den svaga kurvan, vy från norr.  6 år
ID-nummer:  22599
Direktlänk: /bild/00022599/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbigång mellan norrgående tåg i Järlebo.  6 år
ID-nummer:  22590
Direktlänk: /bild/00022590/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen.  6 år
ID-nummer:  22600
Direktlänk: /bild/00022600/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignaler för normalhuvudspåren vid norra bangårdsänden, växeldriven till höger tillhör skyddsväxeln.  6 år
ID-nummer:  22601
Direktlänk: /bild/00022601/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från växlarna i norra änden.  6 år
ID-nummer:  22602
Direktlänk: /bild/00022602/
Fotodatum: den 5 april 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 8 mars 2016

Järlebo driftplats sedd från norr från ett tåg på det avvikande huvudspåret.  6 år
ID-nummer:  22591
Direktlänk: /bild/00022591/
Fotodatum: den 8 mars 2016
Publicerad: den 18 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)