Samnan (Sam)

Samnans driftplats är belägen mitt i jordbrukslandskapet strax norr om Gamla Uppsalas tätortsbebyggelse och kulturmiljöområden. Driftplatsen driftsattes i maj 1994 när dubbelspåret därifrån till Storvreta stod klart och fungerade då som Y-driftplats i övergången från enkelspår till dubbelspår. Efter dubbelspårsutbyggnaden mellan Löten och Samnan som stod klar 2017 fungerar driftplatsen som kryssdriftplats med växelförbindelser mellan de båda normalhuvudspåren men utan avvikande huvudspår. Den norra driftplatsgränsen finns dock närmare två kilometer norr om växlarna och mellansignaler finns för södergående tåg omedelbart före växlarna, detta för att tåg som väntade på möte under tiden med enkelspår söderut inte skulle blockera linjen norr om driftplatsen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (1)

Lördag 18 november 2006

Upptåget på väg norrut passerar över den ännu inte invigda motorvägen vid södra infarten till Samnan.  2 år
ID-nummer:  34826
Direktlänk: /bild/00034826/
Fotodatum: den 18 november 2006
Publicerad: den 18 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (16)