Samnan (Sam)

Samnans driftplats är belägen mitt i jordbrukslandskapet strax norr om Gamla Uppsalas tätortsbebyggelse och kulturmiljöområden. Driftplatsen driftsattes i maj 1994 när dubbelspåret därifrån till Storvreta stod klart och fungerade då som Y-driftplats i övergången från enkelspår till dubbelspår. Efter dubbelspårsutbyggnaden mellan Löten och Samnan som stod klar 2017 fungerar driftplatsen som kryssdriftplats med växelförbindelser mellan de båda normalhuvudspåren men utan avvikande huvudspår. Den norra driftplatsgränsen finns dock närmare två kilometer norr om växlarna och mellansignaler finns för södergående tåg omedelbart före växlarna, detta för att tåg som väntade på möte under tiden med enkelspår söderut inte skulle blockera linjen norr om driftplatsen.

Geografisk översikt
Andra bilder från platsen (16)