Själevad (Svd)

Tätorten Själevad ligger omkring 6 kilometer väster om centrala Örnsköldsvik vid Moälvens korta flodsträcka mellan Själevadsfjärden och Veckefjärden. Namnet tros ursprungligen ha innehållit ordleden ”själ” och ”ava” och skulle därmed i modern tappning kunna tolkas som ”sälviken”. Byn har en mycket lång historia, inte minst som kyrkplats då Själevad troligen har varit egen församling sedan 1200-tal. Socknen omfattade då även de senare utbrutna socknarna Arnäs, Anundsjö, Björna Mo och Örnsköldsviks stad. Själevads mest kända byggnad är kanske också den storslagna åttkantiga kyrkan från 1880, byggd på en höjd vid Moälvens utlopp ur Själevadsfjärden och väl synlig från europavägen som passerar i närheten. Dagens tätort har omkring 2800 invånare och omfattar utöver den egentliga kyrkbyn även de gamla byarna Översjäla, Myckling, Hampnäs och Gålnäs.

En något mindre känd sevärdhet i Själevad är stationshuset av Byskemodell, byggt i början av 1890-talet. Själevads station öppnades samtidigt med järnvägen Mellansel–Örnsköldsvik den 1 november 1892 och var fram till stationen Moälven (senare Moliden) öppnade två månader senare den enda mötesstationen på banan. Godshanteringen vid stationen upphörde 1976 och Själevad nedgraderades till hållplats tio år senare. När nattåget mot Stockholm upphörde att trafikera banan 1989 gick även trafikplatsen Själevad i graven. Kvar finns dock det vackra stationshuset smakfullt renoverat, vid den numera allt mer igenväxta bangården går det också att hitta delar av en plattform. Öster om stationshuset står också det gamla godsmagasinet kvar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Lördag 17 juli 2010

Själevads stationshus sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  08126
Direktlänk: /bild/00008126/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Modernare garagebyggnad intill stationshuset, med fasad i samma stil som huvudbyggnaden.  13 år
ID-nummer:  08127
Direktlänk: /bild/00008127/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  08128
Direktlänk: /bild/00008128/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster med fasaden mot spåret.  13 år
ID-nummer:  08129
Direktlänk: /bild/00008129/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byskemodellens karakteristiska höga frontespis mot spåret.  13 år
ID-nummer:  08130
Direktlänk: /bild/00008130/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsskylten finns kvar på fasaden mot järnvägen.  13 år
ID-nummer:  08131
Direktlänk: /bild/00008131/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare bangården och godsmagasinet sett mot sydost nära stationshuset.  13 år
ID-nummer:  08132
Direktlänk: /bild/00008132/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den gamla bangården växer slyet sig allt högre, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  08133
Direktlänk: /bild/00008133/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester av den gamla plattformen finns kvar utanför stationshuset.  13 år
ID-nummer:  08134
Direktlänk: /bild/00008134/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare västra bangårdsänden sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  08135
Direktlänk: /bild/00008135/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformen i Själevad sedd österut.  13 år
ID-nummer:  08136
Direktlänk: /bild/00008136/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  13 år
ID-nummer:  08137
Direktlänk: /bild/00008137/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinet ligger strax öster om stationshuset, här sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  08138
Direktlänk: /bild/00008138/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  08139
Direktlänk: /bild/00008139/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av godsmagasinets fasad bort från den f.d. bangården.  13 år
ID-nummer:  08140
Direktlänk: /bild/00008140/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 januari 2010

Stationshuset sett från sydväst från Hampnäsvägen.  13 år
ID-nummer:  06701
Direktlänk: /bild/00006701/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset är smakfullt renoverat.  13 år
ID-nummer:  06702
Direktlänk: /bild/00006702/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Garagebyggnad uppförd i stil liknande stationshuset nordväst om detta.  13 år
ID-nummer:  06703
Direktlänk: /bild/00006703/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  13 år
ID-nummer:  06704
Direktlänk: /bild/00006704/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!