Österalnö–Örnsköldsvik C III

Själevads f.d. station ligger vid en nära 900 meter lång raklinje, 11 meter över havet. På ömse sidor om den tidigare bangården finns bevakade plankorsningar, korsningen med Elsavägen (som vi såg i föregående avsnitt av linjebeskrivningen) i väster och korsningen med Kristinavägen i öster. Bangården var horisontell men sträckan omges av kraftiga lutningar. Fram till och med plankorsningen med Kristinavägen råder 16 promilles motlut i ritning mot Örnsköldsvik, mot slutet av raklinjen planar den dock ut och blir nära horisontell. Här går Hampnäsvägen parallellt med järnvägen på södra sidan en kortare sträcka.

Järnvägen fortsätter österut omedelbart norr om kyrkogården i Själevad, den stora kyrkan söder om denna borde bara möjlig att skymta på någon del av sträckan. Passagen sker genom en 300 meter lång raklinje som följer efter en svag kort vänsterkurva. Norr om järnvägen finns tillfälligtvis endast finns spridd bebyggelse i hålrummet mellan de gamla byarna Myckling och Översjäla. I slutet av raklinjen ansluter Gottnevägen parallellt på järnvägens norra sida och bebyggelsen förtätas åter när järnvägen når Översjäla. Raklinjen avslutas här med en längre vänsterkurva som vrider banan till ostnordostlig riktning. I östra änden av kurvan ligger ännu en bevakad plankorsning där genomfartsvägen in mot Örnsköldsvik söderifrån tidigare korsade järnvägen. Omedelbart väster om denna plankorsning låg mellan åren 1905 och 1977 hållplatsen Översjäla (Ösl), den näst äldsta hållplatsen längs banan.

Hållplatsen Översjäla låg 15 meter över havet, något högre än Själevad. Öster om hållplatsen följer ännu en nära 900 meter lång raklinje med det höga och branta Åsberget i fonden. Här råder medlut på 12-16 promille i riktning mot Örnsköldsvik då banan är på väg ner mot Veckefjärdens nordvästra hörn. I ostligaste delen av raklinjen bör det därför kortvarigt kunna bjudas på utsikt över denna den nedersta av fjärdar i Moälvens lopp mot Botniabanans nya bro över densamma.

Bilder och filmer (14)

Lördag 17 juli 2010

Vy mot sydost från plankorsningen med Elsavägen strax väster om Själevads f.d. station, bangården låg på denna raklinje.  12 år
ID-nummer:  08125
Direktlänk: /bild/00008125/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 11 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Kristinavägen strax öster om den f.d. bangården i Själevad sedd från sydväst.  12 år
ID-nummer:  08142
Direktlänk: /bild/00008142/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen förbi Själevads f.d. station sedd mot nordväst från plankorsningen ovan.  12 år
ID-nummer:  08143
Direktlänk: /bild/00008143/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Örnsköldsvik från plankorsningen med Kristinavägen, Hampnäsvägen går här parallellt med järnvägen på en sträcka av ett par hundra meter.  12 år
ID-nummer:  08144
Direktlänk: /bild/00008144/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från en äldre gångfålla vid kyrkogården rakt norr om Själevads kyrka, i kurvan dold av slyet finns också en mindre vägport under spåret.  12 år
ID-nummer:  08145
Direktlänk: /bild/00008145/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den följande raklinjen vidare mot Översjäla sedd från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08146
Direktlänk: /bild/00008146/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen från Gottne ansluter till järnvägen i den följande kurvan, vy västerut.  12 år
ID-nummer:  08147
Direktlänk: /bild/00008147/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och vägen från Gottne sedd i riktning mot Örnsköldsvik från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08148
Direktlänk: /bild/00008148/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här på banans norra sida intill plankorsningen med Karlslundsvägen i Översjäla låg hållplatsen Översjäla (Ösl).  12 år
ID-nummer:  08149
Direktlänk: /bild/00008149/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  08151
Direktlänk: /bild/00008151/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen med Åsberget i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  08150
Direktlänk: /bild/00008150/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Karlslundsvägen sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  08152
Direktlänk: /bild/00008152/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen och backen ner mot Veckefjärden öster om Översjäla med Åsberget i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  08153
Direktlänk: /bild/00008153/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut längs järnvägen i ostligaste delen av Översjäla, plankorsningen skymtar i kurvan längst bort i bild.  12 år
ID-nummer:  08154
Direktlänk: /bild/00008154/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 13 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!