Österalnö (Öal)

Driftplatsen Österalnö ligger ungefär mitt mellan Mellansel och Örnsköldsvik och är den enda driftplatsen på sträckan. Byn Österalnö ligger i sluttningen på norra sidan av Moälvens dalgång vid norra änden av Happstafjärden. Järnvägen passerar nedanför, sydväst om, byns öppna jordbruksmark, på andra sidan finns samtidigt villaområdet Alnöholmen vid Happstafjärden. Vägen till villaområdet korsar järnvägen omedelbart nordväst om norra bangårdsänden i en bevakad plankorsning. Längre tillbaka har det också funnits en plankorsning längre söderut för trafik till den östra delen av Alnöholmen, den är numera stängd och trafiken följer istället en väg längs ned bangårdens sydvästra sida.

Österalnö kom till som trafikplats 1927 då en håll- och lastplats öppnade strax sydost om dagens plankorsning. Den nedgraderades 1953 till enbart hållplats, en funktion den hade fram tills den lokala persontrafiken lades ned 1986. Redan 1983 stod dock den nya mötesstationen Österalnö klar, platsen har sedan dess varit den enda mötesplatsen på banan. När banan elektrifierades 1997 fick dock endast normalhuvudspåret i Österalnö kontaktledning. Driftplatsen kan idag inte bevakas och fungerar därför inte som mötesplats. En stationsbyggnad uppfördes på järnvägens sydvästra sida i anslutning till den gamla hållplatsen nära plankorsningen, byggnaden ser idag trots sin ringa ålder ut att vara i behov av visst underhåll. Ställverket i Österalnö är av modell 59.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (27)

Lördag 17 juli 2010

Plankorsningen i norra delen av bangården är banans första bevakade dito sett från skiljeväxeln från stambanan i Mellansel, vy från norr.  12 år
ID-nummer:  07978
Direktlänk: /bild/00007978/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Mellansel från Österalnö sedd från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  07979
Direktlänk: /bild/00007979/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden ligger omedelbart sydost om plankorsningen, i bakgrunden syns stationsbyggnaden.  12 år
ID-nummer:  07980
Direktlänk: /bild/00007980/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid Österalnö är vägen in till och ut från villaområdet Alnöholmen som ligger vid Happstafjärdens norra ände mellan järnvägen och Moälvens utlopp i fjärden, vy från sydväst.  12 år
ID-nummer:  07981
Direktlänk: /bild/00007981/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden i Österalnö sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  07982
Direktlänk: /bild/00007982/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  07983
Direktlänk: /bild/00007983/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  07984
Direktlänk: /bild/00007984/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden finns alldeles utanför stationsbyggnaden, signalen på normalhuvudspåret visar som vanligt ”Kör” medan signalen på det avvikande huvudspåret står i stopp.  12 år
ID-nummer:  07985
Direktlänk: /bild/00007985/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med plankorsningen i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  07986
Direktlänk: /bild/00007986/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost nära mellansignalerna vid norra bangårdsänden.  12 år
ID-nummer:  07987
Direktlänk: /bild/00007987/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Parallellt med bangården går vägen till villorna i östra delen av Alnöholmen, trafiken dit korsade tidigare järnvägen i en plankorsning längre söderut.  12 år
ID-nummer:  07988
Direktlänk: /bild/00007988/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst vid den numera stängda plankorsningen i östra delen av Alnöholmen.  12 år
ID-nummer:  07989
Direktlänk: /bild/00007989/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  07990
Direktlänk: /bild/00007990/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stängda plankorsningen med bebyggelsen i Österalnö i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  07991
Direktlänk: /bild/00007991/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I motsatt riktning ser man villabebyggelsen och längre bort Happstafjärden.  12 år
ID-nummer:  07992
Direktlänk: /bild/00007992/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från norra sidan vid östra delen av Alnöholmen.  12 år
ID-nummer:  07993
Direktlänk: /bild/00007993/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  07994
Direktlänk: /bild/00007994/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst strax söder om mellansignalerna i södra bangårdsänden, i det avvikande huvudspåret finns här en växel till ett stickspår.  12 år
ID-nummer:  07995
Direktlänk: /bild/00007995/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan, notera stickspåret bortom växeln.  12 år
ID-nummer:  07996
Direktlänk: /bild/00007996/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Österalnö med bebyggelse i byn med samma namn i bakgrunden, driftplatsgränsen finns omedelbart bakom fotografens rygg.  12 år
ID-nummer:  07997
Direktlänk: /bild/00007997/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen Öal 1/7 vid utfarten mot Örnsköldsvik, till höger baksidan av infartssignalen Öal 1/2.  12 år
ID-nummer:  07998
Direktlänk: /bild/00007998/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 3 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 januari 2010

Plankorsningen omedelbart nordväst om bangården. Vägen betjänar bostadsområdet Alnöholmen sydväst om bangården.  13 år
ID-nummer:  06695
Direktlänk: /bild/00006695/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten mot Mellansel från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06696
Direktlänk: /bild/00006696/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordvästra ände sedd från plankorsningen, här syns också dagens stationsbyggnad.  13 år
ID-nummer:  06697
Direktlänk: /bild/00006697/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid nordvästra bangårdsänden, i bakgrunden den bevakade plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06698
Direktlänk: /bild/00006698/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från södra delen, det oelektrifierade mötesspåret döljer sig bakom normalhuvudspåret.  13 år
ID-nummer:  06699
Direktlänk: /bild/00006699/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydöstra bangårdsänden och mellansignalerna där.  13 år
ID-nummer:  06700
Direktlänk: /bild/00006700/
Fotodatum: den 7 januari 2010
Publicerad: den 9 januari 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!