Mellansel–Österalnö IV

Linjen Mellansel–Österalnö är totalt 13,1 kilometer lång och höjdskillnaden mellan dess gränsstationer är 60 meter. Av de tidigare delarna av linjebeskrivningen har det ju dock fram gått att linjens högsta punkt finns vid banvaktstugan Söderå och ligger 96 meter över havet varför skillnaden mellan högsta och lägsta punkt blir hela 92 meter, utspritt på en sträcka av 8,5 kilometer. Den sydligaste delen av linjen efter bron över Moälven går banan genom flackare skogsmark nere i Moälvens dalgång norr om älvens meandrande avsnitt före utloppet i Happstafjärden.

Älvpassagen sker på en 150 meter lång raklinje varefter en lång högerkurva lika skarp som den på andra sidan älven åter vrider banan till sydostlig riktning, kurvlängden är 200 meter och radien 440 meter. I kurvan inleds också ett 150 meter långt kraftigt motlut på 16 promille, det första sedan höjdpunkten vid Söderå. Det tar slut vid en obevakad plankorsning på den följande raklinjen, en plankorsning som har ersatt flera tidigare korsningar i området. I den svaga vänsterkurvan omkring 200 meter sydost om nuvarande plankorsning låg mellan åren 1935 och 1967 hållplatsen Västeralnö (Val).

Efter den tidigare hållplatsen återstår två längre raklinjer med en mellanliggande kort och svag kurva fram till bangården i Österalnö. Inledningsvis råder ett medlut på 8 promille, men banan planar ut till horisontell i andra halvan av den första av raklinjerna, i samband med passagen av försignalen till Österalnö. I kurvan och början av den avslutande raklinjen ökar dock lutningen till 17-19 promille på en 150 meter lång sträcka innan medlutet stabiliseras under 5 promille fram mot infarten till Österalnö. Här i slutet av linjen öppnas lanskapet tillfälligt något på banans nordöstra sida med åkrar i sluttningen. På södra sidan av järnvägen finns samtidigt också Moälven på nära håll en kort sträcka.

Bilder och filmer (11)

Lördag 17 juli 2010

Den korta raklinjen som bron över Moälven ligger på sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  07967
Direktlänk: /bild/00007967/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par hundra meter öster om bron finns denna stängda plankorsning som ledde till ett grustag söder om järnvägen.  12 år
ID-nummer:  07968
Direktlänk: /bild/00007968/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot bron från den stängda plankorsningen ovan.  12 år
ID-nummer:  07969
Direktlänk: /bild/00007969/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En nyare obevakad plankorsning med tillhörande anslutande skogsbilväg parallell med spåret på dess södra sida har ersatt flera äldre plankorsningar. Vy från norr.  12 år
ID-nummer:  07970
Direktlänk: /bild/00007970/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen, till vänster skymtar den skogsbilväg som ersatt den stängda korsningen närmare bron över Moälven.  12 år
ID-nummer:  07971
Direktlänk: /bild/00007971/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma obevakade plankorsning, här övergår motlutet efter älvpassagen i medlut ner mot Österalnö.  12 år
ID-nummer:  07972
Direktlänk: /bild/00007972/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd mot nordväst i kurvan som följer efter den obevakade plankorsningeb som förövrigt syns i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  07973
Direktlänk: /bild/00007973/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen Västeralnö låg i den kurva som följer efter plankorsningen, längre bort på den följande raklinjen skymtar försignalen till Österalnö.  12 år
ID-nummer:  07974
Direktlänk: /bild/00007974/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Österalnö norrifrån.  12 år
ID-nummer:  07975
Direktlänk: /bild/00007975/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen där försignalen står sedd från sydost, skogsbilvägen följer parallellt på järnvägens södra sida större delen av sträckan.  12 år
ID-nummer:  07976
Direktlänk: /bild/00007976/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från landsvägen i norr över åkrarna i sluttningen ner mot den flackare skogsmark där järnvägen går i sydligaste delen av linjen.  12 år
ID-nummer:  07977
Direktlänk: /bild/00007977/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 2 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!