Moälven

Knappt tre kilometer sydost om Molidens f.d. station korsar Mellanselsbanan Moälven, det vattendrag vars dalgång den följer på större delen av sträckan mellan Mellansel och Örnsköldsvik. Passagen sker i nedre delen av flodsträckan mellan sjöarna Anundsjön och Happstafjärden där vattnet har lämnat forsarna och älven flyter lugnt fram genom långa meanderbågar i den sandiga terrängen. Bron har spännvidden 50 meter och är asymmetrisk med ett längre huvudspann över älvfåran i väster och ett kortare landspann på den östra stranden. Båda spannen består av stålbalkar, dock av olika modell. Spannen vilar på något pågjutna äldre landfästen av huggen sten medan brostödet på östra stranden är av betong.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Lördag 17 juli 2010

Bron över Moälven sedd från västra landfästet. Det längre västra spannets stålbalk sticker upp högre än rälsen på brons översida.  12 år
ID-nummer:  07958
Direktlänk: /bild/00007958/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 1 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från det västra landfästet med det längre spannet i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  07959
Direktlänk: /bild/00007959/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 1 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst från den svårtillgängliga stranden nära bron.  12 år
ID-nummer:  07960
Direktlänk: /bild/00007960/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 1 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre nedströms får man denna vy mot bron från västra stranden.  12 år
ID-nummer:  07961
Direktlänk: /bild/00007961/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 1 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbrons huvudspann speglas i älvens mörka vatten, vy från östra stranden.  12 år
ID-nummer:  07962
Direktlänk: /bild/00007962/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 1 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det korta landspannet på östra stranden sett från söder.  12 år
ID-nummer:  07963
Direktlänk: /bild/00007963/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 1 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Moälven sedd från östra landfästet.  12 år
ID-nummer:  07964
Direktlänk: /bild/00007964/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 1 augusti 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!