551 Söderå

Öster om Brandtjäl lämnar järnvägen tillfälligt Moälvens närmaste omgivningar och tar en genväg närmare bergen i söder. Moälven kommer vid Brandtjäl in i en lång forssträcka som varar ända ned förbi Moliden. På sträckan tappar älven nästan hela höjdskillnaden mellan Anundsjön vid Mellansel och havsnivån. I forsens övre del rinner älven något mot nordost mot sammanflödet med Utterån vid Gottne innan den vänder rakt söderut mot Moliden. På den höjd som älven därmed rundar ligger byn Söderå, en jordbruksby med mycket vacker utsikt över Gottnebygdens övriga byar.

Järnvägen följer istället den brantare bergssluttningen som finns närvarande i söder ända från Mellansel och som i öster avslutas med det mycket branta Rösåsberget. Banvaktstugan 551 Söderå ligger där avståndet till byn Söderå är som minst. Vid stugan låg också hållplatsen Rösåsberget (Rös) mellan åren 1927 och 1974, dagens bilväg till bergets topp går också förbi nära stugan. Stugan är av modell 1872 vänster.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Lördag 17 juli 2010

Banvaktstugan till höger med ombyggt uthus till vänster sett från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07900
Direktlänk: /bild/00007900/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07901
Direktlänk: /bild/00007901/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan sedd från sydost med uthuset i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07902
Direktlänk: /bild/00007902/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!