Mellansel–Österalnö II

Som framgår av den första delen av linjebeskrivningen råder det inledningsvis motlut på Mellanselsbanan vid färd i riktning mot Örnsköldsvik. Det beror på att banan öster om Brandtjäl inte följer nära Moälven utan istället passerar nära Rösåsberget söder om byn Söderå. Mitt på en 250 meter lång raklinje (den fjärde räknat från f.d. hållplatsen Brandtjäl) passerar en skogsbilväg som bland annat leder till Rösåsbergets topp över järnvägen i en obevakad plankorsning, i raklinjens östra ände ligger också banvaktstugan Söderå. Banvaktstugan ligger nära krönet där stigningen upp från Mellansel tar slut och övergår i kraftigt medlut ner mot Österalnö. Höjden är här 96 meter över havet, 32 meter högre än Mellansel.

Vid banvaktstugan inleds en kurvserie om totalt sju kurvor varav sex har radie omkring 400 meter. Högerkurvorna är generellt längre än vänsterkurvorna, upp till 320 meter, vilket gör att banan vrider söderut och i slutet av serien har rakt sydlig riktning. I slutet av kurvserien passerar järnvägen östra änden av Rösåsbergets mäktiga stup mot söder, här ligger järnvägen också som på en hylla i branten. När medlutet börjar strax efter banvaktstugan uppgår det till 16-18 promille för att i slutet av nyss beskrivna kurvserie tillfälligt minska till 13 promille.

Vid banvaktstugan inleds en kurvserie om totalt sju kurvor varav sex har radie omkring 400 meter. Högerkurvorna är generellt längre än vänsterkurvorna, upp till 320 meter, vilket gör att banan vrider söderut och i slutet av serien har rakt sydlig riktning. I slutet av kurvserien passerar järnvägen östra änden av Rösåsbergets mäktiga stup mot söder, här ligger järnvägen också som på en hylla i branten. När medlutet börjar strax efter banvaktstugan uppgår det till 16-18 promille för att i slutet av nyss beskrivna kurvserie tillfälligt minska till 13 promille.

Omedelbart söder om Rösåsbeget kommer järnvägen åter in i bebyggelse i den lilla byn Berget, här finns hus på båda sidor av spåret. Kurvserien bryts av en drygt 100 meter lång raklinje på vilken en enkel gångfålla finns. Järnvägen går först parallellt med en mindre väg öster om spåret men viker sedan av från denna i en kortare högerkurva som föregår den hela 430 meter långa f.d. infartskurvan till Molidens station. Vid slutet av kurvan ligger banvaktstugan Moliden på banans västra sida. Radierna för de sistnämnda två kurvorna är 470 respektive 500 meter, lutningen varierar här mellan 15 och drygt 18 promille.

Bilder och filmer (14)

Fredag 16 juli 2010

Den obevakade plankorsningen strax väster om banvaktstugan Söderå sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  07903
Direktlänk: /bild/00007903/
Fotodatum: den 16 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 17 juli 2010

Vy västerut från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  07904
Direktlänk: /bild/00007904/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plankorsning, banvaktstugan ligger till vänster precis i början av kurvan.  13 år
ID-nummer:  07905
Direktlänk: /bild/00007905/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kurviga sträckan vid Rösåsberget, vy västerut vid kilometer 743.  13 år
ID-nummer:  07906
Direktlänk: /bild/00007906/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07907
Direktlänk: /bild/00007907/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När järnvägen kommer som närmast Rösåsberget och rundar den östra änden av bergets nästan lodräta bergvägg mot söder ligger spåret som på en hylla i branten, vy i riktning mot Mellansel.  13 år
ID-nummer:  07908
Direktlänk: /bild/00007908/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Moliden från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07909
Direktlänk: /bild/00007909/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre söderut finns även en stödmur i slänten där järnvägen går parallellt med men högt över en mindre väg till en gård öster om järnvägen.  13 år
ID-nummer:  07910
Direktlänk: /bild/00007910/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När berget väl har rundats planar landskapet ut något. Vy norrut i byn Berget, Rösåsberget skymtar i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07911
Direktlänk: /bild/00007911/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Obevakad plankorsning stängd för biltrafik i byn Berget, Rösåsberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07912
Direktlänk: /bild/00007912/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen ovan.  13 år
ID-nummer:  07913
Direktlänk: /bild/00007913/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen parallellt med tillfartsvägen till fastigheterna öster om spåret med Rösåsberget i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07914
Direktlänk: /bild/00007914/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, i kurvan är järnvägen omgiven av skog.  13 år
ID-nummer:  07916
Direktlänk: /bild/00007916/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lanskapet öppnas åter upp något mot slutet av kurvan när järnvägen nu är på väg in till det gamla stationsområdet i Moliden, vy från nordost.  13 år
ID-nummer:  07917
Direktlänk: /bild/00007917/
Fotodatum: den 17 juli 2010
Publicerad: den 24 juli 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!