Malmö–Simrishamns järnväg

Malmö–Simrishamns järnväg (MSJ) blev resultatet av sammanslagningen av Malmö–Tomelilla järnväg och Simrishamn–Tomelilla järnväg 1896. 1910–1911 tillkom sidobanan Dalby–Bjärsjölagård. Persontrafiken på MSJ lades ned 1970.