Dalby–Bjärsjölagård

Järnvägen Dalby–Bjärsjölagård öppnades 1910-1911 som första etappen av en bana från Malmö–Simrishamns järnvägs huvudlinje mot nordöstra Skåne. Planerna blev dock aldrig verklighet och Dalby–Bjärsjölagård förblev en bibana från MSJ via Harlösa till Bjärsjölagård vid Ystad–Eslövs järnväg.

Geografisk översikt