Sävast (Svt)

Sävast station ligger i byn som idag benämns Gamla Sävast. Byn är belägen i sluttningen på nordöstra sidan av Sävastån, en kort avgrening av Luleälven. Tätorten Sävast ligger något längre västerut på andra sidan väg 97. Stationen har tre tågspår som slingrar sig fram i det kuperade landskapet. På sydvästra sidan av spåren ligger det speciella stationshuset, det enda kvarvarande mellan Luleå och Boden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (41)

Onsdag 4 juni 2008

Södra infarten till Sävast station vid kilometer 1153.  14 år
ID-nummer:  02466
Direktlänk: /bild/00002466/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen mot linjen söderut mot Luleå.  14 år
ID-nummer:  02467
Direktlänk: /bild/00002467/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt i sydvästlig riktning från södera infarten till Sävast.  14 år
ID-nummer:  02468
Direktlänk: /bild/00002468/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot södra stationsgränsen från bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  02469
Direktlänk: /bild/00002469/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  02470
Direktlänk: /bild/00002470/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varningsskylt vid sydligaste växeln.  14 år
ID-nummer:  02471
Direktlänk: /bild/00002471/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här kommer svaret på vad några av de många linorna i kontaktledningsstolparna har för funktion.  14 år
ID-nummer:  02472
Direktlänk: /bild/00002472/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  02473
Direktlänk: /bild/00002473/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd i sydostlig riktning.  14 år
ID-nummer:  02474
Direktlänk: /bild/00002474/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Svt 1/5 på huvudtågspåret.  14 år
ID-nummer:  02475
Direktlänk: /bild/00002475/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal magasinsbyggnad vid södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  02476
Direktlänk: /bild/00002476/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnadens nordvästra gavel.  14 år
ID-nummer:  02477
Direktlänk: /bild/00002477/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot mellansignalerna vid södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  02478
Direktlänk: /bild/00002478/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02479
Direktlänk: /bild/00002479/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med kringliggande byggander sett på avstånd.  14 år
ID-nummer:  02480
Direktlänk: /bild/00002480/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnader sydost om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02481
Direktlänk: /bild/00002481/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnader sydost om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02482
Direktlänk: /bild/00002482/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset.  14 år
ID-nummer:  02483
Direktlänk: /bild/00002483/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylt av äldre modell på teknikhuset.  14 år
ID-nummer:  02484
Direktlänk: /bild/00002484/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Välskyltat skåp.  14 år
ID-nummer:  02485
Direktlänk: /bild/00002485/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhäst och gamla järnvägsvagnar utanför stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02486
Direktlänk: /bild/00002486/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tredjeklassvagn vid stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02487
Direktlänk: /bild/00002487/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare vagnar framför stationshusets fasad mot spåren.  14 år
ID-nummer:  02488
Direktlänk: /bild/00002488/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i riktning mot Luleå från plats vid stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02489
Direktlänk: /bild/00002489/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02490
Direktlänk: /bild/00002490/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från landsvägen genom Gamla Sävast.  14 år
ID-nummer:  02491
Direktlänk: /bild/00002491/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst från landsvägen.  14 år
ID-nummer:  02492
Direktlänk: /bild/00002492/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från motsatt sida spåren.  14 år
ID-nummer:  02494
Direktlänk: /bild/00002494/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  14 år
ID-nummer:  02493
Direktlänk: /bild/00002493/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset sedd från norr.  14 år
ID-nummer:  02495
Direktlänk: /bild/00002495/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid norra bangårdsänden sedd mot Bodenhållet.  14 år
ID-nummer:  02496
Direktlänk: /bild/00002496/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid norra bangårdsänden sedd i riktning mot stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02497
Direktlänk: /bild/00002497/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över det omgivande landskapet vid norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  02498
Direktlänk: /bild/00002498/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kurviga bangården sedd från plankorsningen vid dess norra ände.  14 år
ID-nummer:  02499
Direktlänk: /bild/00002499/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Boden är rak och väg 97 ansluter på sydvästra sidan.  14 år
ID-nummer:  02500
Direktlänk: /bild/00002500/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  02501
Direktlänk: /bild/00002501/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gårdarna på nordöstra sidan järnvägen sedda från norra stationsgränsen.  14 år
ID-nummer:  02502
Direktlänk: /bild/00002502/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen vid norra stationsgränsen.  14 år
ID-nummer:  02503
Direktlänk: /bild/00002503/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Sävast norrifrån.  14 år
ID-nummer:  02504
Direktlänk: /bild/00002504/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svt 1/1 i närbild.  14 år
ID-nummer:  02505
Direktlänk: /bild/00002505/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut från Sävast där järnvägen och väg 97 går parallellt.  14 år
ID-nummer:  02506
Direktlänk: /bild/00002506/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 19 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!