Sävastklinten

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Onsdag 4 juni 2008

Raksträckan mot Sävast på vilken också norra stationsgränsen i Sävast ligger.  13 år
ID-nummer:  02507
Direktlänk: /bild/00002507/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen och väg 97 i riktning mot Boden.  13 år
ID-nummer:  02508
Direktlänk: /bild/00002508/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gränssnitt mellan elmatningssystemen AT och BT finns här, resterande sträcka till Boden är det BT-system.  13 år
ID-nummer:  02509
Direktlänk: /bild/00002509/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid raksträckans norra ände syns spåren av en gammal banvall som har vikt av söderut.  13 år
ID-nummer:  02510
Direktlänk: /bild/00002510/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallsresterna syns också försvinna in i skogen på andra sidan väg 97.  13 år
ID-nummer:  02511
Direktlänk: /bild/00002511/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut kommer man fram till denna port i berget Sävastklinten.  13 år
ID-nummer:  02512
Direktlänk: /bild/00002512/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs den gamla banvallen från samma plats som ovan men nu i tiktning mot järnvägen.  13 år
ID-nummer:  02513
Direktlänk: /bild/00002513/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett ställverk i drift finns öster om Sävastklinten, till vilket det delvis finns spåranslutning.  13 år
ID-nummer:  02514
Direktlänk: /bild/00002514/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ser vi åt motsatt håll från samma plats som ovan finns inget spår, men väl en banvall som sedan ansluter till den som går mellan bergrummet och järnvägen.  13 år
ID-nummer:  02515
Direktlänk: /bild/00002515/
Fotodatum: den 4 juni 2008
Publicerad: den 20 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)