Alvesta–Gemla

Linjen Alvesta–Gemla på Kust till kust-banan är sex kilometer lång och har två blocksträckor. Den inleds mitt i den långa utfartskurvan från Alvesta där banan mot Växjö vrider nästan 180 grader söderut och fortsätter upp genom villakvarteren i sluttningen på östra sidan av sjön Salen. Efter en första raklinje parallellt med gatan Lilla vägen vrider linjen av österut och lämnar Alvesta tätort. Här återstår sedan tre raklinjer med mellanliggande kurvor innan järnvägen når fram till Gemla driftplats i tätorten med samma namn.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Fredag 30 juli 2021

Plankorsningen med Lekarydsvägen mitt i den långa utfartskurvan från Alvesta sedd från söder.  1 år
ID-nummer:  34832
Direktlänk: /bild/00034832/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan i kurvan in mot Alvesta sedd från plankorsningen, infartssignalen följer strax bakom slyet till vänster längre fram i kurvan.  1 år
ID-nummer:  34833
Direktlänk: /bild/00034833/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Gemla och Växjö där den i slutet av kurvan också rundar Alvesta kyrka.  1 år
ID-nummer:  34834
Direktlänk: /bild/00034834/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan tar slut vid plankorsningen med Länsmansbacken som här ses från öster.  1 år
ID-nummer:  34835
Direktlänk: /bild/00034835/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd från väster i backen upp mot tätortens högre belägna delar öster om banan.  1 år
ID-nummer:  34836
Direktlänk: /bild/00034836/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg från Växjö rullar in mot Alvesta och ska efter att ha rullat norrut längs med Lilla vägen gå in i infartskurvan och vända till sydlig riktning inne på bangården.  1 år
ID-nummer:  34837
Direktlänk: /bild/00034837/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut vid kilometer 222 från den parallella gatan Lilla vägen.  1 år
ID-nummer:  34838
Direktlänk: /bild/00034838/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från Lilla vägen där den går genom villakvarteren.  1 år
ID-nummer:  34839
Direktlänk: /bild/00034839/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På banans östra sida ansluter efter en stund också en gång- och cykelväg söderut.  1 år
ID-nummer:  34840
Direktlänk: /bild/00034840/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med Aringsbergsgatan finns en port under spåret, vy mot nordväst.  1 år
ID-nummer:  34841
Direktlänk: /bild/00034841/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd söderut från spårets västra sida vid Aringsbergsgatan med ett ankommande tåg från Växjöhållet.  1 år
ID-nummer:  34842
Direktlänk: /bild/00034842/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Alvesta står vid södra delen av Lilla vägen i södra änden av den långa raklinjen norrut fram mot Alvesta kyrka och infartskurvan till Alvesta.  1 år
ID-nummer:  34843
Direktlänk: /bild/00034843/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 29 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)