Alvesta (Av)

Bilder och filmer (36)

Fredag 30 juli 2021

Stationshuset sett från plattformen mellan spår 3 och spår 4.  2 mån
ID-nummer:  34802
Direktlänk: /bild/00034802/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Alvesta sett från gatusidan.  17 dgr
ID-nummer:  34956
Direktlänk: /bild/00034956/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  17 dgr
ID-nummer:  34957
Direktlänk: /bild/00034957/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet söder om stationshuset sett från nordväst.  17 dgr
ID-nummer:  34958
Direktlänk: /bild/00034958/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinets fasad mot gatusidan.  17 dgr
ID-nummer:  34959
Direktlänk: /bild/00034959/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad.  17 dgr
ID-nummer:  34960
Direktlänk: /bild/00034960/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några sektioner plattformstak som blivit överflödiga efter bygget av gångbron över spåren har placerats på bangårdens östra sida.  17 dgr
ID-nummer:  34961
Direktlänk: /bild/00034961/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Taken kan nu skydda resenärer som väntar på gummihjulstransport.  17 dgr
ID-nummer:  34962
Direktlänk: /bild/00034962/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Ågatan i utfartskurvan mot Gemla sedd från söder.  17 dgr
ID-nummer:  34963
Direktlänk: /bild/00034963/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd mot sydväst in mot bangården från plankorsningen.  17 dgr
ID-nummer:  34964
Direktlänk: /bild/00034964/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kust till kust-banans utfart mot Gemla och Växjö sedd från plankorsningen, driftplatsgränsen ligger precis väster om bron över Lekerydsån.  17 dgr
ID-nummer:  34965
Direktlänk: /bild/00034965/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På industriområdet mellan Kust till kust-banans och Södra stambanans utfarter finns detta industrispår, vy söderut.  17 dgr
ID-nummer:  34966
Direktlänk: /bild/00034966/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns också Alvestas lokstall, här sett från sydost.  17 dgr
ID-nummer:  34967
Direktlänk: /bild/00034967/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från söder med ett par av VIDA:s lok uppställda på spåren intill byggnaden.  17 dgr
ID-nummer:  34968
Direktlänk: /bild/00034968/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets portar finns på norra sidan mot vändskivan.  17 dgr
ID-nummer:  34969
Direktlänk: /bild/00034969/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norr vid vändskivan som numera är avelektrifierad.  17 dgr
ID-nummer:  34970
Direktlänk: /bild/00034970/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norr.  17 dgr
ID-nummer:  34971
Direktlänk: /bild/00034971/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om vändskivan finns ett mindre stall med två platser.  17 dgr
ID-nummer:  34972
Direktlänk: /bild/00034972/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen mellan Blädingevägen, länsväg 126, och Kust till kust-banans utfart mot Rydaholm och Värnamo i södra delen av Alvesta, här sedd från norr.  17 dgr
ID-nummer:  34973
Direktlänk: /bild/00034973/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd från söder in mot centrala Alvesta.  17 dgr
ID-nummer:  34974
Direktlänk: /bild/00034974/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kust till kust-banans skarpa 90-graderskurva in mot bangården sedd från plankorsningen.  17 dgr
ID-nummer:  34975
Direktlänk: /bild/00034975/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om plankorsningen finns en växel för industrispåret mot sågverket.  17 dgr
ID-nummer:  34976
Direktlänk: /bild/00034976/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kust till kust-banans utfart mot Rydaholm och Värnamo i kvällssol.  17 dgr
ID-nummer:  34977
Direktlänk: /bild/00034977/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 september 2020

Vy söderut från plattformen vid spår 1 i Alvesta tidigt på morgonen.  8 mån
ID-nummer:  34104
Direktlänk: /bild/00034104/
Fotodatum: den 28 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut från samma plats.  8 mån
ID-nummer:  34105
Direktlänk: /bild/00034105/
Fotodatum: den 28 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer inväntar det tidiga Göteborgståget på plattformen i Alvesta.  8 mån
ID-nummer:  34106
Direktlänk: /bild/00034106/
Fotodatum: den 28 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 6 juli 2018

Stationshusets fasad mot spåren sedd från plattformen vid spår 1.  3 år
ID-nummer:  24236
Direktlänk: /bild/00024236/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen vid spår 2.  3 år
ID-nummer:  24237
Direktlänk: /bild/00024237/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarnas södra del med utsikt över sjön Salen.  3 år
ID-nummer:  24238
Direktlänk: /bild/00024238/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra änden av plattformen mellan spår 1 och spår 2.  3 år
ID-nummer:  24239
Direktlänk: /bild/00024239/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda normalhuvudspåren 2 och 3 söderut.  3 år
ID-nummer:  24240
Direktlänk: /bild/00024240/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Södra stambanans utfart söderut, här syns också banan mot Värnamo vika av till höger.  3 år
ID-nummer:  24241
Direktlänk: /bild/00024241/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen intill spår 2.  3 år
ID-nummer:  24242
Direktlänk: /bild/00024242/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och postterminalen intill det.  3 år
ID-nummer:  24243
Direktlänk: /bild/00024243/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 maj 2016

Stationshuset i Alvesta sett från spårsidan.  8 mån
ID-nummer:  34193
Direktlänk: /bild/00034193/
Fotodatum: den 15 maj 2016
Publicerad: den 15 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  3 år
ID-nummer:  22750
Direktlänk: /bild/00022750/
Fotodatum: den 15 maj 2016
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!