Alvesta (Av)

Bilder och filmer (36)

Fredag 30 juli 2021

Stationshuset sett från plattformen mellan spår 3 och spår 4.  2 år
ID-nummer:  34802
Direktlänk: /bild/00034802/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Alvesta sett från gatusidan.  2 år
ID-nummer:  34956
Direktlänk: /bild/00034956/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  2 år
ID-nummer:  34957
Direktlänk: /bild/00034957/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet söder om stationshuset sett från nordväst.  2 år
ID-nummer:  34958
Direktlänk: /bild/00034958/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla godsmagasinets fasad mot gatusidan.  2 år
ID-nummer:  34959
Direktlänk: /bild/00034959/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad.  2 år
ID-nummer:  34960
Direktlänk: /bild/00034960/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några sektioner plattformstak som blivit överflödiga efter bygget av gångbron över spåren har placerats på bangårdens östra sida.  2 år
ID-nummer:  34961
Direktlänk: /bild/00034961/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Taken kan nu skydda resenärer som väntar på gummihjulstransport.  2 år
ID-nummer:  34962
Direktlänk: /bild/00034962/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Ågatan i utfartskurvan mot Gemla sedd från söder.  2 år
ID-nummer:  34963
Direktlänk: /bild/00034963/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan sedd mot sydväst in mot bangården från plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34964
Direktlänk: /bild/00034964/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kust till kust-banans utfart mot Gemla och Växjö sedd från plankorsningen, driftplatsgränsen ligger precis väster om bron över Lekerydsån.  2 år
ID-nummer:  34965
Direktlänk: /bild/00034965/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På industriområdet mellan Kust till kust-banans och Södra stambanans utfarter finns detta industrispår, vy söderut.  2 år
ID-nummer:  34966
Direktlänk: /bild/00034966/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns också Alvestas lokstall, här sett från sydost.  2 år
ID-nummer:  34967
Direktlänk: /bild/00034967/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från söder med ett par av VIDA:s lok uppställda på spåren intill byggnaden.  2 år
ID-nummer:  34968
Direktlänk: /bild/00034968/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallets portar finns på norra sidan mot vändskivan.  2 år
ID-nummer:  34969
Direktlänk: /bild/00034969/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norr vid vändskivan som numera är avelektrifierad.  2 år
ID-nummer:  34970
Direktlänk: /bild/00034970/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norr.  2 år
ID-nummer:  34971
Direktlänk: /bild/00034971/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om vändskivan finns ett mindre stall med två platser.  2 år
ID-nummer:  34972
Direktlänk: /bild/00034972/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen mellan Blädingevägen, länsväg 126, och Kust till kust-banans utfart mot Rydaholm och Värnamo i södra delen av Alvesta, här sedd från norr.  2 år
ID-nummer:  34973
Direktlänk: /bild/00034973/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd från söder in mot centrala Alvesta.  2 år
ID-nummer:  34974
Direktlänk: /bild/00034974/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kust till kust-banans skarpa 90-graderskurva in mot bangården sedd från plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34975
Direktlänk: /bild/00034975/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om plankorsningen finns en växel för industrispåret mot sågverket.  2 år
ID-nummer:  34976
Direktlänk: /bild/00034976/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kust till kust-banans utfart mot Rydaholm och Värnamo i kvällssol.  2 år
ID-nummer:  34977
Direktlänk: /bild/00034977/
Fotodatum: den 30 juli 2021
Publicerad: den 2 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 28 september 2020

Vy söderut från plattformen vid spår 1 i Alvesta tidigt på morgonen.  2 år
ID-nummer:  34104
Direktlänk: /bild/00034104/
Fotodatum: den 28 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut från samma plats.  2 år
ID-nummer:  34105
Direktlänk: /bild/00034105/
Fotodatum: den 28 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer inväntar det tidiga Göteborgståget på plattformen i Alvesta.  2 år
ID-nummer:  34106
Direktlänk: /bild/00034106/
Fotodatum: den 28 september 2020
Publicerad: den 26 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 6 juli 2018

Stationshusets fasad mot spåren sedd från plattformen vid spår 1.  5 år
ID-nummer:  24236
Direktlänk: /bild/00024236/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen vid spår 2.  5 år
ID-nummer:  24237
Direktlänk: /bild/00024237/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarnas södra del med utsikt över sjön Salen.  5 år
ID-nummer:  24238
Direktlänk: /bild/00024238/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra änden av plattformen mellan spår 1 och spår 2.  5 år
ID-nummer:  24239
Direktlänk: /bild/00024239/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda normalhuvudspåren 2 och 3 söderut.  5 år
ID-nummer:  24240
Direktlänk: /bild/00024240/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Södra stambanans utfart söderut, här syns också banan mot Värnamo vika av till höger.  5 år
ID-nummer:  24241
Direktlänk: /bild/00024241/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen intill spår 2.  5 år
ID-nummer:  24242
Direktlänk: /bild/00024242/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och postterminalen intill det.  5 år
ID-nummer:  24243
Direktlänk: /bild/00024243/
Fotodatum: den 6 juli 2018
Publicerad: den 6 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 maj 2016

Stationshuset i Alvesta sett från spårsidan.  2 år
ID-nummer:  34193
Direktlänk: /bild/00034193/
Fotodatum: den 15 maj 2016
Publicerad: den 15 maj 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  5 år
ID-nummer:  22750
Direktlänk: /bild/00022750/
Fotodatum: den 15 maj 2016
Publicerad: den 17 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!