Jönköping C (Jö)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (50)

Måndag 21 maj 2018

Vy österut från plattformen vid spår 2a.  3 år
ID-nummer:  31938
Direktlänk: /bild/00031938/
Fotodatum: den 21 maj 2018
Publicerad: den 23 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plattform.  3 år
ID-nummer:  31939
Direktlänk: /bild/00031939/
Fotodatum: den 21 maj 2018
Publicerad: den 23 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 maj 2016

Vy västerut vid plattformen för spår 2a strax väster om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23843
Direktlänk: /bild/00023843/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  5 år
ID-nummer:  23844
Direktlänk: /bild/00023844/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  5 år
ID-nummer:  23845
Direktlänk: /bild/00023845/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avståndsskylt i modern tappning.  5 år
ID-nummer:  23846
Direktlänk: /bild/00023846/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset finns växelkrysset som avgränsar spår 2a från 2b.  5 år
ID-nummer:  23847
Direktlänk: /bild/00023847/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 2b, vy österut.  5 år
ID-nummer:  23848
Direktlänk: /bild/00023848/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om busstationens terminalsbyggnad ligger säckspåret 1.  5 år
ID-nummer:  23849
Direktlänk: /bild/00023849/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut längs spår 2b med busstationen till vänster.  5 år
ID-nummer:  23850
Direktlänk: /bild/00023850/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 i stationens östra del.  5 år
ID-nummer:  23851
Direktlänk: /bild/00023851/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Jö 131 avgränsar spår 2b i öster.  5 år
ID-nummer:  23852
Direktlänk: /bild/00023852/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut intill huvudsignalen.  5 år
ID-nummer:  23853
Direktlänk: /bild/00023853/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Busstationen sedd från sydost.  5 år
ID-nummer:  23854
Direktlänk: /bild/00023854/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost, gatusidan.  5 år
ID-nummer:  23855
Direktlänk: /bild/00023855/
Fotodatum: den 17 maj 2016
Publicerad: den 8 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 27 september 2010

Plattformen för spår 2a sedd västerut från plats nära stationshuset.  12 år
ID-nummer:  10158
Direktlänk: /bild/00010158/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 2a med Vätterutsikt.  12 år
ID-nummer:  10159
Direktlänk: /bild/00010159/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blåsiga dagar som denna gör stationens läge vid Vättern väntan på tåget till en kylig upplevelse.  12 år
ID-nummer:  10160
Direktlänk: /bild/00010160/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformen vid spår 2a.  12 år
ID-nummer:  10161
Direktlänk: /bild/00010161/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid västra änden av plattformstaket vid spår 2a.  12 år
ID-nummer:  10162
Direktlänk: /bild/00010162/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården på Jönköping C sedd från västligaste delen av plattformen.  12 år
ID-nummer:  10163
Direktlänk: /bild/00010163/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen ligger mellan Vättern och stadens centrum, vy österut.  12 år
ID-nummer:  10164
Direktlänk: /bild/00010164/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från västra plattformsänden.  12 år
ID-nummer:  10165
Direktlänk: /bild/00010165/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  10136
Direktlänk: /bild/00010136/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut under gångbron i höjd med stationshusets västra ände, till vänster syns kryssväxeln mellan spår 2 och 3 som avgränsar de båda plattformsdelarna.  12 år
ID-nummer:  10166
Direktlänk: /bild/00010166/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron och kryssväxeln sedda västerut.  12 år
ID-nummer:  10167
Direktlänk: /bild/00010167/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen vid spår 2b med bussterminalen till höger.  12 år
ID-nummer:  10168
Direktlänk: /bild/00010168/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 2b ligger intill busstationens stora glasfasad.  12 år
ID-nummer:  10169
Direktlänk: /bild/00010169/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om busstationen finns det korta spår 1 och stamplattformen blir istället mellanplattform.  12 år
ID-nummer:  10170
Direktlänk: /bild/00010170/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och busstationen sedd västerut från mellanplattformen mellan spår 1 och 2b.  12 år
ID-nummer:  10171
Direktlänk: /bild/00010171/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården utanför busstationen sedd västerut.  12 år
ID-nummer:  10172
Direktlänk: /bild/00010172/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Busstationen sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  10173
Direktlänk: /bild/00010173/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra änden av plattformen mellan spår 1 och 2 sedd från öster från bangårdens södra sida.  12 år
ID-nummer:  10174
Direktlänk: /bild/00010174/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxlar finns för samtliga spår som ansluter till spår 2.  12 år
ID-nummer:  10175
Direktlänk: /bild/00010175/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om bangården korsar järnvägen kanalen mellan Vättern och Munksjön.  12 år
ID-nummer:  10176
Direktlänk: /bild/00010176/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre österut fortsätter järnvägen att följa Vätterns strand.  12 år
ID-nummer:  10177
Direktlänk: /bild/00010177/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster från plankorsningen öster om bron över kanalen.  12 år
ID-nummer:  10178
Direktlänk: /bild/00010178/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen omedelbart öster om kanalen sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  10179
Direktlänk: /bild/00010179/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bussterminalen sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  10180
Direktlänk: /bild/00010180/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset delvis dolt av bussterminalen till vänster, till höger syns den inglasade gångbron över spåren.  12 år
ID-nummer:  10181
Direktlänk: /bild/00010181/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden från bangårdens norra sida.  12 år
ID-nummer:  10182
Direktlänk: /bild/00010182/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jönköpings nya stationshus från 1983.  12 år
ID-nummer:  10137
Direktlänk: /bild/00010137/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron över spåren sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  10183
Direktlänk: /bild/00010183/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i den inglasade gångbron.  12 år
ID-nummer:  10184
Direktlänk: /bild/00010184/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården västerut sedd genom glasfönsterna på bron.  12 år
ID-nummer:  10185
Direktlänk: /bild/00010185/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från gångbron.  12 år
ID-nummer:  10186
Direktlänk: /bild/00010186/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från gångbron.  12 år
ID-nummer:  10187
Direktlänk: /bild/00010187/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i stationshuset, vy österut från andra våningen.  12 år
ID-nummer:  10188
Direktlänk: /bild/00010188/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbindelsegången från stationshusets andra våning över Järnvägsgatan in mot centrala staden.  12 år
ID-nummer:  10189
Direktlänk: /bild/00010189/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiörvy från stationshusets markplan.  12 år
ID-nummer:  10190
Direktlänk: /bild/00010190/
Fotodatum: den 27 september 2010
Publicerad: den 16 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (19)