Jönköpingsbanan

Järnvägen mellan Falköping och Nässjö byggdes i början av 1860-talet som den norra delen av Södra stambanan. Sedan Östra stambanan (Katrineholm–Nässjö) tog över den rollen 1990 kallas banan mellan Falköping och Nässjö istället för Jönköpingsbanan.