Vindelälven

Inlandsbanan korsar Vindelälven strax norr om Sandsele, omkring fem kilometer söder om Blattniksele. Det sker på två stålbroar med ett spann vardera, från söder först en omkring 30 meter lång bro med ett lågt parallelltrapetsfackverk över ett sidoflöde och därefter 50 meter längre norrut en omkring 70 meter lång bro bestående av ett stående halvparabelfackverk över älvens huvudfåra. Broarna var fram till 1974 upplåtna även för biltrafik och rester av anslutande vägar till södra och norra landfästet går fortfarande att se i terrängen. Numera finns i stället en separat vägbro strax nedströms järnvägsbroarna med god utsikt mot dessa.

För allmän beskrivning av älven i geografin, se artikeln om Vindelälven för Stambanan genom övre Norrland.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (11)

Måndag 21 juli 2014

Det två järnvägsbroarna över Vindelälven sedd från vägbron något nedströms.  9 år
ID-nummer:  18839
Direktlänk: /bild/00018839/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra och större av de båda broarna.  9 år
ID-nummer:  18840
Direktlänk: /bild/00018840/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra och mindre bron.  9 år
ID-nummer:  18841
Direktlänk: /bild/00018841/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 januari 2012

Vid plankorsningen för vägen mot Södra Blattniksele söder om bron syns den gamla vägen fram mot bron fortsätta rakt fram.  9 år
ID-nummer:  18842
Direktlänk: /bild/00018842/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen gick upp från höger och järnvägen kommer från vänster fram mot bron.  9 år
ID-nummer:  18843
Direktlänk: /bild/00018843/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen ligger strax söder om bron, vy norrut.  9 år
ID-nummer:  18844
Direktlänk: /bild/00018844/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanan oplogad i kurva fram mot bron söderifrån.  9 år
ID-nummer:  18845
Direktlänk: /bild/00018845/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i dagens vintersol på väg ner vid horisonten.  9 år
ID-nummer:  18846
Direktlänk: /bild/00018846/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 16 december 2011

Inlandsbanans passage över Vindelälven sedd från vägbron strax nedströms järnvägsbroarna.  12 år
ID-nummer:  11501
Direktlänk: /bild/00011501/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra huvudbron över älvens huvudfåra har ett större fackverksspann.  12 år
ID-nummer:  11503
Direktlänk: /bild/00011503/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mindre södra bron med ett kortare och lägre fackverksspann.  12 år
ID-nummer:  11502
Direktlänk: /bild/00011502/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)