Blattnicksele (Bnk)

Byn Blattnicksele ligger vid Vindelälven knappt tre mil söder om Sorsele. Inlandsbanan nådde Blattnicksele under andra halvan av 1920-talet, först med provisorisk gods- och persontrafik 1927 respektive 1928 och sedan allmän trafik från den 1 december 1929. Järnvägen drogs fram på älvens nordöstra sida efter att ha korsat den vis Sandsele en halvmil längre söderut. Därmed blev bebyggelsen tätast på den sidan även om det än idag är en by som delas av Vindelälven med bebyggelse även på sydvästra stranden.

Stationshuset i Blattnicksele ligger med gaveln mot spåret och inrymde även en banvaktsbostad. Parallellt med spåret sammanbyggt med stationshuset ligger ett godsmagasin. Norr om stationsbyggnaden finns ett vattentorn kvar och en vattenhäst finns också kvar i norra änden av den tidigare bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Lördag 18 december 2010

Blattniksele stationshus sett från sydost från spårsidan.  12 år
ID-nummer:  11504
Direktlänk: /bild/00011504/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den översnöade tidigare bangården sedd norrut.  12 år
ID-nummer:  11505
Direktlänk: /bild/00011505/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Modern stuga på spårets östra sida mitt emot godsmagasinet.  12 år
ID-nummer:  11506
Direktlänk: /bild/00011506/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattenhästen i norra delen av den tidigare bangården.  12 år
ID-nummer:  11507
Direktlänk: /bild/00011507/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare bangården och stationshuset sett söderut.  12 år
ID-nummer:  11508
Direktlänk: /bild/00011508/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet, fasaden mot spåret.  12 år
ID-nummer:  11509
Direktlänk: /bild/00011509/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet norr om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11510
Direktlänk: /bild/00011510/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11511
Direktlänk: /bild/00011511/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En översnöad ingång till väntsalen.  12 år
ID-nummer:  11512
Direktlänk: /bild/00011512/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avträdet strax söder om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11513
Direktlänk: /bild/00011513/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbebyggelsen sedd från sydväst.  12 år
ID-nummer:  11514
Direktlänk: /bild/00011514/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  11515
Direktlänk: /bild/00011515/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 21 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!