Pakkojokk

Inlandsbanan följer Stora Luleälvens dalgång på västra sidan från Ligga till Långselet norr om Harsprånget. På vägen möter banan här en ganska djup dalgång som härbärgerar biflödet Pakkojokk och för att ta sig över detta med rimlig brostorlek går linjen en omväg in i dalen och gör slutligen en U-sväng över vattendraget. Här byggdes 1924–1925 det som skulle bli landets största stenvalvsbro för järnvägstrafik med ett spann, spännvidden är hela 20 meter.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Tisdag 5 augusti 2014

Inlandsbanans norrgående tåg gör ett extra uppehåll på bron över Pakkojokk på kvällen.  8 år
ID-nummer:  19341
Direktlänk: /bild/00019341/
Fotodatum: den 5 augusti 2014
Publicerad: den 6 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot sydost från bron där vattendraget fortsätter ner mot Stora Luleälvens dalgång. Som synes kan man ibland se näcken spela vid forsen här.  8 år
ID-nummer:  19342
Direktlänk: /bild/00019342/
Fotodatum: den 5 augusti 2014
Publicerad: den 6 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2014

Pakkobron sedd från sydost i morgonsol.  8 år
ID-nummer:  19343
Direktlänk: /bild/00019343/
Fotodatum: den 21 juli 2014
Publicerad: den 6 maj 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 juli 2012

Den stora stenbron över Pakkojokk sedd från nordväst.  9 år
ID-nummer:  17992
Direktlänk: /bild/00017992/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 20 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons höjd gör att valvet bildar en halvcirkelbåge över det på klipphällarna strömmande vattnet.  9 år
ID-nummer:  17993
Direktlänk: /bild/00017993/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 20 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron är relativt lättillgänglig från sidan då det finns väg intill på västra sidan, här ses bron från väster från denna väg.  9 år
ID-nummer:  17994
Direktlänk: /bild/00017994/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 20 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedströms bron forsar vattnet genom flera små fall över de klipphällar som också karakteriserar skogsmarken runt ån här.  9 år
ID-nummer:  17995
Direktlänk: /bild/00017995/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 20 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Pakkojokk med forsen i förgrunden.  9 år
ID-nummer:  17996
Direktlänk: /bild/00017996/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 20 juni 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)