Tågsjöberg (Tsg)

Tågsjöberg ungefär mitt på Forsmo-Hotingbanan är idag den enda driftplatsen på sträckan som kan användas för tågmöten. Bangården som ligger i nordväst-sydostlig riktning har två huvudspår med normalhuvudspåret på sydvästra sidan, dessutom finns ett genomgående sidospår på samma sida. I bangårdens södra del finns en bevakad plankorsning över bangårdens alla spår, dessutom finns en bevakad plankorsning strax norr om norra bangårdsänden.

Stationshuset låg på östra sidan av bangården vid norra bangårdsänden och var sammanbyggt med ett längre godsmagasin parallellt med spåren. Stationshuset revs i slutet av 2017 och driftplatsen fjärrstyrs sedan 2013 av fjärren i Ånge.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Onsdag 19 december 2012

Tågsjöbergs stationshus sett från vägkorsningen längs vägen från Junsele.  5 år
ID-nummer:  22675
Direktlänk: /bild/00022675/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  5 år
ID-nummer:  22676
Direktlänk: /bild/00022676/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset ligger vid norra änden av bangården.  5 år
ID-nummer:  22677
Direktlänk: /bild/00022677/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret till väsnster och det avvikande huvudspåret närmast, här med en inte helt hinderfri parkering.  5 år
ID-nummer:  22678
Direktlänk: /bild/00022678/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid stationshuset.  5 år
ID-nummer:  22679
Direktlänk: /bild/00022679/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  6 år
ID-nummer:  21449
Direktlänk: /bild/00021449/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 18 december 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  5 år
ID-nummer:  22680
Direktlänk: /bild/00022680/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med det sammanbyggda godsmagasinet sett från landsvägssidan.  5 år
ID-nummer:  22681
Direktlänk: /bild/00022681/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet ligger parallellt med spåret.  5 år
ID-nummer:  22682
Direktlänk: /bild/00022682/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  5 år
ID-nummer:  22683
Direktlänk: /bild/00022683/
Fotodatum: den 19 december 2012
Publicerad: den 22 december 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 juli 2011

Stationshuset i Tågsjöberg sett från landsvägen från Junsele.  11 år
ID-nummer:  11290
Direktlänk: /bild/00011290/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  11 år
ID-nummer:  11291
Direktlänk: /bild/00011291/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut nära stationshuset.  11 år
ID-nummer:  11292
Direktlänk: /bild/00011292/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plankorsningen nordväst om bangården.  11 år
ID-nummer:  11293
Direktlänk: /bild/00011293/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i bangårdens södra del sedd från nordost.  11 år
ID-nummer:  11294
Direktlänk: /bild/00011294/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  11295
Direktlänk: /bild/00011295/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  11296
Direktlänk: /bild/00011296/
Fotodatum: den 17 juli 2011
Publicerad: den 26 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!