Uppsala norra (Una)

Uppsala norra ligger längs Dalabanan i Uppsala. Stationen var anslutningspunkt för banan Uppsala-Enköping (UEJ) tills den lades ned. Idag består stationen av ett huvudspår och ett mötesspår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Lördag 9 april 2005

Mellansignalen Una 346 är den sista signalen från Uppsalahållet före växeln till mötesspåret.  14 år
ID-nummer:  02170
Direktlänk: /bild/00002170/
Fotodatum: den 9 april 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster stationen finns denna tomma sugtransformatorstolpe, som dock innehåller någon typ av brytare.  14 år
ID-nummer:  02171
Direktlänk: /bild/00002171/
Fotodatum: den 9 april 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sluten.  14 år
ID-nummer:  02172
Direktlänk: /bild/00002172/
Fotodatum: den 9 april 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbeten på det gamla spårområdet.  14 år
ID-nummer:  02173
Direktlänk: /bild/00002173/
Fotodatum: den 9 april 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 19 januari 2005

Raksträckan vid Uppsala norra, i förgrunden bron över Fyrisån, stationsområdet ligger uppe på backen längre bort.  14 år
ID-nummer:  02155
Direktlänk: /bild/00002155/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen vid östra infarten till stationen.  14 år
ID-nummer:  02156
Direktlänk: /bild/00002156/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra växeln i huvudspåret.  14 år
ID-nummer:  02157
Direktlänk: /bild/00002157/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från öster.  14 år
ID-nummer:  02158
Direktlänk: /bild/00002158/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av stationsområdet med plankorsningen för Börjegatan.  14 år
ID-nummer:  02159
Direktlänk: /bild/00002159/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från väster. Längst bort till höger skymtar det gamla stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02160
Direktlänk: /bild/00002160/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten västerut.  14 år
ID-nummer:  02161
Direktlänk: /bild/00002161/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Una västerifrån, också gräns för U ställverksområde.  14 år
ID-nummer:  02162
Direktlänk: /bild/00002162/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen västerut passerar under Bärbyleden (Rv 55).  14 år
ID-nummer:  02163
Direktlänk: /bild/00002163/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen västerut.  14 år
ID-nummer:  02164
Direktlänk: /bild/00002164/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På norra sidan av stationsområdet ansluter ett industrispår till huvudtågspåret. Närmast dvärgsignalen vid industrispårets skyddsväxel och i bakgrunden dvärgsignal på huvudtågspåret.  14 år
ID-nummer:  02165
Direktlänk: /bild/00002165/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra delen av stationsområdet, mitt i bild bakom planket syns det gamla stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02166
Direktlänk: /bild/00002166/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra delen av stationsområdet med industrispåranslutningen i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  02167
Direktlänk: /bild/00002167/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal i östra änden av sidospåret.  14 år
ID-nummer:  02168
Direktlänk: /bild/00002168/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal på huvudspåret i östra änden av stationsområdet. I bakgrunden till höger syns en del av det gamla stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02169
Direktlänk: /bild/00002169/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 13 november 2004

De gamla kontaktledningsbryggorna som sträcker sig över hela det f.d. spårområdet vid Uppsala norra tas bort för att ge plats åt bostäder delvis in på den gamla bangården. De flesta bryggorna är här ännu kvar även om några längst bort försvunnit.  14 år
ID-nummer:  02149
Direktlänk: /bild/00002149/
Fotodatum: den 13 november 2004
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen för de båda kvarvarande spåren lossas från bryggan.  14 år
ID-nummer:  02150
Direktlänk: /bild/00002150/
Fotodatum: den 13 november 2004
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lyftkranen sträcker linorna och personalen påbörjar arbetet med att skära av bryggan i fästena.  14 år
ID-nummer:  02151
Direktlänk: /bild/00002151/
Fotodatum: den 13 november 2004
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har nu lossnat i ena änden.  14 år
ID-nummer:  02152
Direktlänk: /bild/00002152/
Fotodatum: den 13 november 2004
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan är borta och en ny kontaktledningsstolpe för sidospåret placeras ut.  14 år
ID-nummer:  02153
Direktlänk: /bild/00002153/
Fotodatum: den 13 november 2004
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare är alla bryggor ersatta.  14 år
ID-nummer:  02154
Direktlänk: /bild/00002154/
Fotodatum: den 13 november 2004
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)