Sala (Sl)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Lördag 26 maj 2012

Sala station, stationshuset sett från öster från plattformen mellan spår 2 och 3.  8 år
ID-nummer:  20708
Direktlänk: /bild/00020708/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plattform med det gamla godsmagasinet till vänster och utfarterna mot Uppsala och Västerås bortanför plankorsningen med Norrängsgatan.  8 år
ID-nummer:  20709
Direktlänk: /bild/00020709/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda från plattformsövergången och änden av plattformen mellan dessa spår.  8 år
ID-nummer:  20710
Direktlänk: /bild/00020710/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och spår 1 omedelbart utanför detta.  8 år
ID-nummer:  20711
Direktlänk: /bild/00020711/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången sedd från plattformen mellan spår 1 och 2.  8 år
ID-nummer:  20712
Direktlänk: /bild/00020712/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  8 år
ID-nummer:  20713
Direktlänk: /bild/00020713/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformstak i äldre snitt finns mellan spår 1 och 2.  8 år
ID-nummer:  20714
Direktlänk: /bild/00020714/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från bortre delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3.  8 år
ID-nummer:  20715
Direktlänk: /bild/00020715/
Fotodatum: den 26 maj 2012
Publicerad: den 25 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!